ΤΖΟΓΟΣ

Πάνος Καλίδης

Πάνος Καλίδης: “Μετά σοβάρεψε. Το είχα για κέρδος κι έχανα, έχανα, έχανα…”

"Μετά τη δουλειά, όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους που είναι στη νύχτα και τον τζόγο, πηγαίνεις στα λημέρια τους. Ήθελα το εύκολο χρήμα, που στην αρχή σε γλυκαίνει και μετά στα παίρνει πίσω..."
1 2