ΕΣΡ

ΕΣΡ

Game of Love: Δικογραφία και σε βάρος των μελών του ΕΣΡ!

Ερωτήματα για το κατά πόσο μπορούν να παίρνουν αποφάσεις όσο διαρκεί η δίωξη εναντίον τους! - Τα μέλη του ΕΣΡ την ώρα της διάσκεψης για να επιβληθούν κυρώσεις στο Game of Love ενημερώθηκαν ότι υπάρχει δικογραφία σε βάρος τους! - Έκτακτη συνεδρίαση του ΕΣΡ στις 6 Ιουνίου!
1 2 4