ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΒΕΛΑΚΗΣ

Νίκος Στραβελάκης

Νίκος Στραβελάκης: «Oφείλαμε να αποκαταστήσουμε τη συγκεκριμένη είδηση και να δώσουμε ως Open την πραγματική διάσταση»

"'Οπως πάντα κάνει το Open να δώσουμε την πραγματική διάσταση διότι πάντα διασταυρώνουμε και δύο και τρεις και τέσσερις φορές μία πληροφορία πριν τη μεταδώσουμε" αποσαφήνισε ο Νίκος Στραβελάκης.