ΚΑΚΙΑ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Η αντιστάρ

«Η αντιστάρ» ταξιδεύει στην Ελλάδα

«Ήθελα να ταξιδέψω τον αναγνώστη μέσα από τις σελίδες του βιβλίου σε μια άλλη Ελλάδα» τονίζει ο συγγραφέας – δημοσιογράφος Γιάννης Βίτσας.