ΕΙΝΑΙ ΣΤΙΓΜΕΣ

Την επέλεξαν μέσα από 1800 υποψήφιες

Όχι εκατό, ούτε διακόσιες, ούτε χίλιες δεν διεκδίκησαν τη θέση της αλλά πολύ περισσότερες. Οι υποψήφιες ήταν 1800 περίπου αλλά τελικά οι υπεύθυνοι επέλεξαν αυτή.
1 3 4