Αποκαλυπτικός Γιώργος Μαυρίδης: “Έχω διάσπαση προσοχής και δυσλεξία”

Πρώτη φορά μιλά ανοιχτά για τις μαθησιακές δυσκολίες που αντιμετώπισε...

Ο Γιώργος Μαυρίδης έχει μοιραστεί με τον κόσμο πως δεν κατάφερε να τελειώσει το σχολείο. Σταμάτησε στη δευτέρα λυκείου, γιατί ήρθε το χαρτί στράτευσης και ήταν ευκαιρία να κάνει τη θητεία, ώστε να μπορέσει μετά να εργαστεί χωρίς να επιβαρύνει πια τη μητέρα του.

Αυτήν τη φορά όμως αποκαλύπτει…