Τι απαντά η ΝΕΡΙΤ για τη διαρροή των στοιχείων των υποψηφίων εργαζομένων

Οι σχετικοί πίνακες της ΝΕΡΙΤ δημοσιεύτηκαν για λίγα λεπτά στην ιστοσελίδα του νέου ραδιοτηλεοπτικού φορέα και αποσύρθηκαν.

 «Στην παρούσα φάση επεξεργασίας των στοιχείων από τον τεχνικό σύμβουλο, δεν υφίσταται καν ο προβλεπόμενος στην Προκήρυξη προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, ο οποίος θα καταρτισθεί μετά την επαλήθευση των στοιχείων που δήλωσαν οι υποψήφιοι στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωσή τους» σημειώνει σε ανακοίνωσή της η ΝΕΡΙΤ, επιχειρώντας να δώσει εξηγήσεις για τη διαρροή των πινάκων μοριοδότησης, βάσει των τυπικών προσόντων των 5.168 ατόμων που υπέβαλαν αίτηση για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων.

Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση «η επαλήθευση θα γίνει με βάση τα στοιχεία, που θα κληθούν να υποβάλουν όλοι ανεξαιρέτως οι υποψήφιοι, προκειμένου να τεκμηριώσουν τόσο τα τυπικά τους προσόντα όσο – ιδίως – την προηγούμενη εμπειρία τους, σε θέση αντίστοιχη με αυτή για την οποία έχουν υποβάλει υποψηφιότητα, επισυνάπτοντας σε ειδική ηλεκτρονική φόρμα, με επαρκή πεδία και χωρητικότητα, ψηφιακά (σκαναρισμένα) αντίγραφα αποδεικτικών των προσόντων, που δήλωσαν στην αίτησή τους».

Διαβάστε περισσότερα στο newsit