Η προκηρύξη της ΕΡΤ για το ''χρυσοφόρο'' αρχείο της

Η ΕΡΤ στην ανακοίνωσή της, αναφέρει τα εξής:Ένας ανεκτίμητος αρχειακός θησαυρός θα αναδειχθεί με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ (κωδικός ΟΠΣ 296650), το οποίο προβλέπει την χρηματοδότηση της ΕΡΤ Α.Ε. με το ποσό των 9,8 εκατομμυρίων ευρώ για τη διάσωση, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του οπτικοακουστικού αρχείου της. Η Πράξη εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2007 -2013 (Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ) και συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για μια σημαντική επιτυχία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, η οποία διαθέτει το πλουσιότερο οπτικοακουστικό αρχείο στην Ελλάδα, με σπάνια και πολύτιμα τεκμήρια. Υπολογίζεται ότι το 70% του ιστορικού οπτικοακουστικού υλικού της χώρας μας βρίσκεται στα αρχεία της ΕΡΤ. Το υλικό αυτό έχει ανυπολόγιστη αξία και αποτελεί τη σημαντικότερη περιουσία της ΕΡΤ, αφού μέσα σ’ αυτό έχει καταγραφεί το μεγαλύτερο μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού της σύγχρονης Ελλάδας.  Ως εκ τούτου η διάσωση και η αξιοποίηση του αρχείου αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο την ΕΡΤ, η οποία και με την πράξη αυτή αναδεικνύει τον θεσμικό ρόλο της ως δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα. Το έργο θα συμβάλει στην υποστήριξη παρεμβάσεων εκπαιδευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει και μοχλό ανάπτυξης, καθώς τα ποσά που προβλέπονται από το Πρόγραμμα θα κατευθυνθούν και προς την οπτικοακουστική αγορά.

Το εγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

-τη διάσωση, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 15.000 τεκμηρίων,
-την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού,
-την δημιουργία εικονικού μουσείου και
-την παραγωγή ντοκιμαντέρ με αφορμή τη θεματολογία του ψηφιακού αρχείου.

Η προσπάθεια για την αξιοποίηση του αρχείου απαιτεί σημαντικούς πόρους, λόγω του μεγέθους του έργου. Μέχρι σήμερα έχει διασωθεί, ψηφιοποιηθεί, τεκμηριωθεί και αναδειχθεί (και μέσω διαδικτύου) ένα μικρό μέρος του ιστορικού υλικού και μέσα από προγράμματα που έχουν συγχρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΕΡΤ. Μεγάλο μέρος του αρχείου είναι ακόμα ανεξερεύνητο.

Ενδεικτικά, τα τεκμήρια που περιλαμβάνονται αφορούν:

Α. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

Συνολικό οπτικοακουστικό αρχείο (video – film) 136.500 ώρες

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

237.000 θέματα, που αντιστοιχούν σε περίπου 10.000 ώρες

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

50.000 κασέτες, που αντιστοιχούν σε περίπου 37.500 ώρες

Β. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ

350.000 φωτογραφίες

Γ. ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ:

82.000 δίσκοι:
α) 55.000 δίσκοι 33  στροφών που αντιστοιχούν σε περίπου 45.800 ώρες
β) 27.000 δίσκοι 45 στροφών που αντιστοιχούν σε περίπου 3.600 ώρες
85.000 μαγνητοταινίες που αντιστοιχούν σε περίπου 85.000 ώρες

Δ. ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

14.000 έργα, που αντιστοιχούν σε περίπου 1.400.000 σελίδες

Ε. ΑΡΧΕΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

620.000 σελίδες περιοδικά και 780.000 σελίδες έγγραφα

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ΕΡΤ ήταν ανάμεσα στους μόλις 30 φορείς που αξιολογήθηκαν θετικά από όλο τον ευρύτερο Δημόσιο και Μη Κερδοσκοπικό Τομέα και εξασφάλισε σημαντικό ποσοστό της συνολικής χρηματοδότησης (στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 19) από το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση του ΕΣΠΑ.

Το σύνολο του έργου θα υλοποιηθεί με διαγωνισμούς και ανοικτές διαδικασίες. Για τη στελέχωση των (άμισθων) ομάδων και επιτροπών του έργου θα γίνει ανοικτή πρόσκληση προς το προσωπικό της ΕΡΤ.