Φεύγουν από τα ιδιωτικά κανάλια για την ΕΡΤ

Óôéãìéüôõðï áðü ôï ÑáäéïìÝãáñï ôçò ÅÑÔ ôçí ÐÝìðôç 11 Éïõíßïõ 2015, ðñþôç ìÝñá åðáíáëåéôïõñãßáò ôçò äçìüóéáò ñáäéïôçëÝïñáóçò. (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)
Με όσα συμβαίνουν στο τηλεοπτικό τοπίο φαίνεται ότι πολλοί έχουν βάλει στο... μάτι την ΕΡΤ ως “σανίδα σωτηρίας”.

Μετά από το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες και τις δυσάρεστες εξελίξεις στο MEGA το μέλλον διαγράφεται αβέβαιο για πολλούς από τους εργαζόμενους στο τηλεοπτικό τοπίο, ακόμα και για πρόσωπα… πρώτης γραμμής. Να σημειώσουμε ότι πάνω από οκτώ μήνες υπάρχει αίτημα της διοίκησης της ΕΡΤ προς τους…