ΕΡΤ: Αποφάσεις για Ολυμπιακό, Βαξεβάνη και Λειβαδάρη

Το συμβούλιο, ενέκρινε επίσης και την πρόσληψη της συνεργάτιδας της Έλλης Στάη, Νικόλ Λειβαδάρη, με μικτή μηνιαία αμοιβή ύψους 3.000 ευρώ και την ανανέωση της εκπομπής το “Κουτί της Πανδώρας” με τον Κώστα Βαξεβάνη.

Διαβάστε το δελτίο τύπου της ΕΡΤ:

Κατά τη χθεσινή συνεδρίαση (Τρίτη, 15 Φεβρουαρίου 2011) του Διοικητικού  Συμβούλιου της ΕΡΤ Α.Ε, ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Λάμπης Ταγματάρχης, ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ, για σημαντικές εκπτώσεις που επέτυχε στο πλαίσιο της επαναδιαπραγμάτευσης συμβάσεων που λήγουν με την ευκαιρία της ανανέωσης ορισμένων εξ αυτών.

Ακόμα, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις:

  1. Αποδέχθηκε τη δωρεά ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή σπό το Δημοτικό Διαμέρισμα Αχλάδας του Δήμου Μελίτης –Νομού Φλώρινας στον περιφερειακό σταθμό ΕΡΑ Φλώρινας, για την αντιμετώπιση των λειτουργικών αναγκών του προγράμματος του σταθμού.
  1. Ενέκρινε το κόστος της εκπομπής  «Μεταδόσεις Super League» για  την περίοδο 2010-2011. Ειδικότερα, η ΕΡΤ έχει υπογράψει

συμβάσεις και μεταδίδει τους εντός έδρας αγώνες των Π.Α.Ε

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΚΑΙ SKODA ΞΑΝΘΗ. Το κόστος κάθε αγώνα

κατά την περίοδο 11 Σεπτεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2010

εκτιμάται ότι ανήλθε στο ποσό των 1.842,85 ευρώ για την ΠΑΕ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και των 21.822,29 ευρώ για την ΠΑΕ SKODA

ΞΑΝΘΗ. Τα ποσά αυτά κατά την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου έως 15                         Μαίου 2011 αναμένεται ότι θα ανέλθουν σε 2.540 ευρώ και 14.774 ευρώ αντιστοίχως. Το συνολικό κόστος των ανωτέρω μεταδόσεων

ανέρχεται στο ποσό των 326.740, 05 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ, όπου απαιτείται). Ακολούθησε ευρύτερη ενημέρωση από το

Διευθύνοντα Σύμβουλο για το αθλητικό πρόγραμμα.

  1. Ενέκρινε τη σύμβαση για την κάλυψη των τηλεοπτικών αναγκών της ERT World στις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον εμπλουτισμό του προγράμματος με θέματα από τις ΗΠΑ, όπου είναι εγκατεστημένο μεγάλο τμήμα των τηλεθεατών της ERT World. Από έρευνα που διενεργήθηκε, ως καταλληλότερη αλλά και από την προσφερθείσα τιμή κρίνεται η εταιρεία ΙΝTERFACE COMMUNICATIONS, η οποία για διάστημα τριάντα έξι (36) εβδομάδων, αρχής γενομένης από 1ης Μαρτίου 2011, θα παρέχει δύο συνεργεία εβδομαδιαίως (με 8ωρη βάρδια) το καθένα, για τη δημιουργία  και παρουσίαση έως και τριών ρεπορτάζ σε κάθε βάρδια έναντι του ποσού των 3.150 δολαρίων (πλέον ΦΠΑ) ανά εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένων και των εξόδων μετακίνησης στη Μητροπολιτική Περιοχή της Νέας Υόρκης, αλλά και σε οποιαδήποτε  Πολιτεία των ΗΠΑ.
  1. Ενέκρινε κατ’ αρχήν την ανανέωση της εκπομπής «Το Κουτί της

Πανδώρας». Το θέμα θα συζητηθεί εκ νέου στην επόμενη

συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, στην οποία θα

παρουσιαστεί αναλυτική εισήγηση για την εκπομπή.

  1. Τροποποίησε την απόφαση του Δ.Σ  979/19-10-10 Θ11ο, περί «Κατακύρωσης διαγωνισμού προμήθειας και εγκατάστασης ενός συστήματος κεφαλικού άκρου (Head-End)». Δόθηκε παράταση του χρόνου παράδοσης και εγκατάστασης έξι εβδομάδων στην εταιρεία Space Hellas, λόγω τεχνικών ζητημάτων.
  1. Ενέκρινε τη χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας σε δικηγόρους  της ΕΡΤ  για υποθέσεις της  εταιρείας.
  1. Εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας να συγκαλέσει έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΡΤ Α.Ε.. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την εγκύκλιο της 25ης Δ/νσης του Υπουργείου Οικονομικών  η ΕΡΤ θα πρέπει να υποβάλλει μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος  του Υπ. Οικονομικών τριμηνιαίες και ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή και να ορίσει εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι θα ελέγχουν σε μηνιαία βάση την εφαρμογή των μισθολογικών μειώσεων, καθώς και τις λειτουργικές δαπάνες στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκράτησης των λειτουργικών εξόδων της εταιρείας. Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης Γενικής Συνέλευσης θα είναι:

** Εκλογή ορκωτών ελεγκτών και των αναπληρωματικών

τους, για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της

χρήσης  2011 και καθορισμός της αμοιβής τους.

**  Ορισμός εσωτερικού ελεγκτή από το μητρώο του

Υπ. Οικονομικών και έγκριση της σχετικής σύμβασης.

**  Έγκριση του καταστατικού εσωτερικού ελέγχου.

**  Ορισμός δύο μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ ως

ανεξάρτητων.

** Ορισμός δύο μη εκτελεστικών μελών και ενός ανεξάρτητου

μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ, για τη συγκρότηση της

Επιτροπής Ελέγχου.

  1. Ενέκρινε την πρόσληψη της δημοσιογράφου κυρίας Νικόλ Λειβαδάρη, σε θέση Προσωπικού Ειδικών Θέσεων, με σύμβαση εργασίας από  01/02/2011 έως 31/01/2012, με μηνιαίες μικτές αποδοχές 3.000 ευρώ, περιλαμβανομένων των πάσης φύσεως επιδομάτων και πρόσθετων αμοιβών.

9. Ενέκρινε τη σύναψη σύμβασης με τον κ. Δημήτρη Μπουζάνη, ως

Προσωπικό Ειδικών Θέσεων, για τη θέση του Διευθυντή Χορωδίας

της Δ/νσης Μουσικών Συνόλων της Γ.Δ Ραδιοφωνίας. Η σύμβαση

θα έχει διάρκεια από 01/01/2011 μέχρι 31/12/2011 με μικτές

μηνιαίες  αποδοχές 3.100 ευρώ.

Τέλος, έγινε συζήτηση για το θέμα των νεοπροσληφθέντων δημοσιογράφων ύστερα και από σχετική εισήγηση του Νομικού Συμβούλου της ΕΡΤ Α.Ε.