Το απίστευτο μήνυμα μπροστά από εκκλησία για το πάρκινγκ!

Μπορεί να μη του έχετε δώσει σημασία...

Στο Μαρούσι, λοιπόν, στην οδό Παραδείσου, υπάρχει ένα μικρό αλσάκι, μέσα στο οποίο βρίσκεται ένας μικρός ναός όπου στο κράσπεδο μπροστά από αυτόν αναγράφεται η εντολή…