Ποιο είναι το… μυστικό αυτού του βλέμματος;

Δεν μπορείτε να φανταστείτε!

Ένα βλέμμα μπορεί να αιχμαλωτίσει μία στιγμή. Και μία στιγμή μπορεί να αιχμ αλωτίσει την αιωνιότητα.

Μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση…