Απίστευτο βίντεο!Αυτό δεν θα γίνει στην Ελλάδα ΠΟΤΕ!

Μέσα σε 24 ώρες γκρεμίζουν τη γέφυρα και καθαρίζουν τον δρόμο...!

Να πως γίνονται τα έργα στην Αγγλία…! Εργάτες αναγκάζονται να κλείσουν την κυκλοφορία σε έναν πολύ μεγάλο και κεντρικό δρόμο. Έχουν στην διάθεσή τους λιγότερες από 24 ώρες προκειμένου να γκρεμίσουν τη γέφυρα, να καθαρίσουν τον δρόμο και να ξαναφτιάξουν ό,τι χρειάζεται προκειμένου να δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία.

Δείτε το !