Η απροσεξία με το χειρόφρενο θα του κοστίσει ακριβά [vid]

Στην κατηφόρα, οποιοδήποτε αυτοκίνητο χωρίς χειρόφρενο έχει την ίδια κατάληξη. Το μόνο που αλλάζει ανάλογα με το μοντέλο είναι ο λογαριασμός.

Κάθε άνθρωπος που περνάει πολλές ώρες πίσω από ένα τιμόνι, μάλλον μπορεί να ασπαστεί την άποψη του «όλα γίνονται». Απλώς μερικές φορές γίνονται με τρόπο που πατάει με το ένα πόδι στο κωμικό και με το άλλο στο τραγικό…