Όταν η Ρούλα τραγουδάει…

Δείτε κάποιες από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της: