ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ

Σίσσυ Χρηστίδου

Σίσσυ Χρηστίδου: «Γι’ αυτό επέλεξα να μη συμμετέχω και γω στο συνέδριο»

"Το δικό μου ερωτηματικό ήταν κυρίως για τα κίνητρα. Τα κίνητρα ποια είναι. Δεν μπορείς να ζητάς από μια γυναίκα να γίνει μητέρα για να στηρίξει την υπογονιμότητα της χώρας. Είναι δύο διαφορετικά θέματα" ξεκαθαρίζει η Σίσσυ Χρηστίδου.
1 2 22