ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

Μάνος Παπαγιάννης

«Με τον Μάνο Παπαγιάννη έχουμε “σκοτωθεί” στο παρελθόν, αλλά δεν το βγάλαμε στις ειδήσεις»

«Θεωρώ ότι και το όνομα της Σοφίας και το όνομα του Μάνου έχει υποστεί ζημιά. Όπως σίγουρα έχει υποστεί ζημιά οικονομική και αυτός ο χώρος που φιλοξενούσε αυτή την παράσταση».
1 2 7