ΜΙΚΡΟ ΠΑΡΙΣΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Μικρό Παρίσι των Αθηνών

Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών επιστρέφει με θέμα τον πολιτισμό και την οικολογία

Το Μικρό Παρίσι των Αθηνών 2021 θα θέσει ως ζήτημα ζωτικής σημασίας για τον ανθρώπινο πολιτισμό και τη ζωή μας γενικότερα, την αντίληψη κατ’ αρχήν και υιοθέτηση κατόπιν, του καθημερινού μας σεβασμού στο οικοσύστημα που ζούμε ή επισκεπτόμαστε.