ΚΟΛΠΟΣ

Οι μισοί άνδρες δεν ξέρουν πού βρίσκεται ο κόλπος της γυναίκας! [pic]

Μια πρόσφατη έρευνα από έναν φιλανθρωπικό οργανισμό για τους γυναικολογικούς καρκίνους έδειξε, ότι σχεδόν οι μισοί άνδρες δεν μπορούσαν να εντοπίσουν σωστά τον κόλπο μιας γυναίκας σε ένα διάγραμμα.

Το 50% των ανδρών δεν μπορεί να βρει τον κόλπο της γυναίκας σε αυτή την εικόνα! [pic]

Μια πρόσφατη έρευνα από έναν φιλανθρωπικό οργανισμό για τους γυναικολογικούς καρκίνους έδειξε, ότι σχεδόν οι μισοί άνδρες δεν μπορούσαν να εντοπίσουν σωστά τον κόλπο μιας γυναίκας σε ένα διάγραμμα.