ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Αυστραλία

Η Αυστραλία θα πρέπει να μετακινηθεί λόγω δορυφόρων

Η Αυστραλία θα πρέπει να διορθώσει το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με τα δεδομένα των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης, σύμφωνα με έναν επίσημο επιστημονικό οργανισμό.