Πάνω από 3,3 εκατομμύρια είδαν «Το νησί «

Τα ποσοστά τηλεθέασης έφτασαν μέχρι το 59,3% επί των ανοιχτών δεκτών, ενώ κατά μέσο όρο κυμάνθηκαν στο 54,1%.

Τα αντίστοιχα ποσοστά στα λεγόμενα «μικρά νούμερα»-δηλαδή το μερίδιο επί του συνόλου των δεκτών – ήταν 32,5% και 29,5%.

Αυτό σημαίνει ότι το χθεσινό επεισόδιο το παρακολούθησαν στην κορυφαία στιγμή του περισσότεροι από 3.300.000 άνθρωποι και μεσοσταθμικά περίπου τρία εκατομμύρια.

Υπενθυμίζουμε ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ανεπεξέργαστα.

Tα επίσημα που θα ανακοινώσει η AGB θα έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις.