Πρόβλεψε σεισμό στο «Πλάκα Κάνεις» και κέρδισε 4000 ευρώ

Δείτε την πλάκα που έστησε στον φίλο του με τη βοήθεια του Σάββα Πούμπουρα και του Δημήτρη Βλάχου

Αφού έβαλε ιδέες τζόγου στον φίλο του με το χάρισμά του να γνωρίζει τι λέει η εφημερίδα …που δεν είχε διαβάσει στο τέλος άρχισε να φωνάζει για επικείμενο σεισμό και έκανε τον φίλο του να σαστίσει…

Δείτε την πλάκα που έστησε στον φίλο του με τη βοήθεια του Σάββα Πούμπουρα και του Δημήτρη Βλάχου: