Πολύ …ενδιαφέρων τα λεγόμενά σου Τζωρτζέλα μας

Μια συνέντευξη που κυνηγούσε καιρό και τελικά κατάφερε να πάρει από την Μίρκα Παπακωνσταντίνου, προλόγισε σήμερα η Τζωρτζέλα. «Είπαμε πολλά πράγματα πολύ ενδιαφέρον» είπε η συμπαθέστατη πανελίστρια της Πρωινής Μελέτης.

Δείτε το βίντεο: