ΝΕΡΙΤ: Όλες οι διευκρινήσεις για τη συμπλήρωση αιτήσεων

Μέχρι και τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00 είναι δυνατή η κατάθεση αιτήσεων για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου, στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, καθώς και για την κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών.

 Για τη διευκόλυνση της συμπλήρωσης των απαραίτητων πεδίων από τους υποψηφίους, διευκρινίζονται από τον νέο φορέα τα παρακάτω:

* Δεν υπάρχει περιορισμός για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς που προκηρύσσονται με διαφορετικές προκηρύξεις.

* Η ίδια η αίτηση αποτελεί υπεύθυνη δήλωση, οπότε δεν χρειάζεται να σταλεί άλλη υπεύθυνη δήλωση με οποιονδήποτε τρόπο.

* Επισύναψη πρόσθετων στοιχείων ή οποιαδήποτε διόρθωση, μπορεί να γίνει μόνο με νέα αίτηση. Σε αυτή την περίπτωση θα ληφθεί υπόψη, η τελευταία εκ των αιτήσεων, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

* Η σύνταξη του βιογραφικού σύμφωνα με το πρότυπο Europass, ζητείται προς διευκόλυνση της διαδικασίας, χωρίς αυτό να σημαίνει, ότι αποκλείονται οι υποψήφιοι, που θα υποβάλουν βιογραφικό με άλλη μορφή.

Διαβάστε περισσότερα στο newsit