Τρέχουν… για το οργανόγραμμα της ΕΡΤ

Επαφές με αρκετούς εργαζόμενους ώστε να στελεχωθεί σωστά ο μηχανισμός λειτουργίας της κρατικής τηλεόρασης.

Οι αδειοδοτήσες των τηλεοπτικών σταθμών αλλά και το οργανόγραμμα της ΕΡΤ είναι από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης σε ό,τι αφορά το χώρο των ηλεκτρονικών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης.

Ένα από τα προβλήματα που φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι του οργανογράμματος είναι…