Το ΕΣΡ αποφάσισε το κλείσιμο του TV Θεσσαλονίκη

Όπως γράφει η εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, στην απόφαση αυτή κατέληξε το ΕΣΡ, εξαιτίας παράλειψης υποβολής στοιχείων βάση του Π.Δ. 310/96 για το 2010 και το 2011, για μη καταβολή προστίμων ύψους 80.000 ευρώ που είχαν επιβληθεί από το ΕΣΡ σε παλιότερα έτη, για μη συμμόρφωση του σταθμού σχετικά με την μεταβίβαση των μετοχών του και επειδή αμφισβητείται η βιωσιμότητα του σταθμού.