Τηλεοπτικές άδειες: Σε σφραγισμένο φάκελο οι αιτήσεις συμμετοχής στο διαγωνισμό – Όλες οι λεπτομέρειες

Διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία κατάθεσης των φακέλων των ενδιαφερόμενων για τις τηλεοπτικές άδειες, εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο, οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν σφραγισμένο φάκελο στο Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου της ΓΓΕΕ μέχρι τις 4 Ιουλίου 2016 και ώρα 15:00. Ο σφραγισμένος φάκελος ο οποίος δεν θα ανοιχθεί από το Τμήμα Πρωτοκόλλου της ΓΓΕΕ, θα πρέπει να αναφέρει κατά λέξη το ακόλουθο κείμενο…