Συρρικνώνεται η διαφημιστική δαπάνη στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Παρουσίασε βουτιά κατά 30,2% την τελευταία τριετία

Βουτιά σημείωσε η διαφημιστική δαπάνη σε εφημερίδες, περιοδικά, ραδιόφωνα και τηλεόραση την περίοδο 2009-2011 αφού ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής την τριετία διαμορφώθηκε στο -30,2%, εξού και τα κανόνια στον χώρο των διαφημιστικών εταιρειών.

Σύμφωνα με μελέτης της ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, το συνολικό μέγεθος της αγοράς στο τέλος του 2011 διαμορφώθηκε στα 724 εκατ. ευρώ,. Οι προοπτικές για το 2012 είναι επίσης αρνητικές αφού εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη αγορά θα συρρικνωθεί περαιτέρω κατά 15%-20%.

Η διαφημιστική δαπάνη για υπηρεσίες μέσω διαδικτύου, εκτιμάται ότι θα κινηθεί ανοδικά και το 2012, ενώ στα έντυπα μέσα προβλέπεται ότι θα περιοριστεί λόγω κόστους, με τη μεγαλύτερη μείωση να σημειώνεται στη διαφημιστική δαπάνη μέσω περιοδικών. Η αρνητική οικονομική συγκυρία, σε συνδυασμό με τη συνεχή τεχνολογική ανάπτυξη, στρέφουν το ενδιαφέρον διαφημιστών και διαφημιζόμενων στην αξιοποίηση νέων «έξυπνων» και οικονομικότερων μέσων επικοινωνίας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, αναμένεται όξυνση του ανταγωνισμού, η οποία θα οδηγήσει στην επιβίωση των «υγιέστερων» χρηματοοικονομικά, επιχειρήσεων από τον χώρο της διαφήμισης. Προβλέπεται επίσης ότι, δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής συγκυρίας και της συνεχιζόμενης αναδιάρθρωσης του κλάδου, θα περιοριστεί περαιτέρω ο αριθμός των διαφημιστικών εταιριών την επόμενη τριετία και ορισμένες εξ αυτών θα στραφούν σε συγχωνεύσεις, στοχεύοντας στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας και στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής τους δύναμης.

Σύμφωνα με τον κ. Βασίλη Ρεγκούζα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΟΧΑΣΙΣ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε., σημαντική παραμένει διαχρονικά η εξάρτηση των επιχειρήσεων του χώρου της διαφήμισης από τα ξένα κεφάλαια, ενώ η επιδείνωση των τιμών του δείκτη κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών την τελευταία διετία, αναδεικνύει την επικίνδυνη θέση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος, με αποτέλεσμα να είναι «ευπρόσβλητος» σε πιθανές περαιτέρω μεταβολές του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος.

Επίσης, πρόβλημα που συνεχίζει να επηρεάζει τον κλάδο, πέραν της οικονομικής κρίσης, η οποία έχει περιορίσει σημαντικά τη ζήτηση, τόσο από τον ιδιωτικό, όσο και από το δημόσιο τομέα, είναι η καθυστέρηση είσπραξης απαιτήσεων, παρά τις τάσεις «εξορθολογισμού» στους συναλλακτικούς όρους το 2011. Οι διαφημιστικές εταιρείες στην Ελλάδα εισπράτουν απαιτήσεις σε 11 μήνες και εξοφλούν τους προμηθευτές σε 12,5 μήνες. Επίσης, Το περιθώριο καθαρού κέρδους το 2010 και το 2011 είναι αρνητικό για τις εταιρείες του κλάδου.

Όσον αφορά στη διεθνή αγορά, προβλέπεται ότι η παγκόσμια διαφημιστική δαπάνη θα αυξηθεί κατά 4,8% περίπου, το 2012 και θα διαμορφωθεί σε 489 δισ. Δολάρια. Η τηλεόραση κατέχει την κυρίαρχη θέση στην αγορά και εκτιμάται ότι θα διατηρήσει το μερίδιό της στην παγκόσμια διαφημιστική δαπάνη σε σταθερά επίπεδα της τάξης του 40%, μέχρι το 2014.

Παράλληλα, το διαδίκτυο αυξάνει το μερίδιό του με γρήγορους ρυθμούς και εκτιμάται ότι από 14,6% το 2010 θα ανέλθει σε 22,1% το 2014 στην παγκόσμια διαφημιστική αγορά. Στην Ευρώπη, εκτιμάται ότι η ανάπτυξη της διαφήμισης μέσω του διαδικτύου θα αυξηθεί 11,7% το 2012/2011, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις ΗΠΑ και παγκοσμίως θα διαμορφωθεί σε 6,7% και 12,8%. 

Πηγή: Το Βήμα

Δείτε ΕΔΩ όλες τις είδησεις MEDIA!