Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τις τηλεοπτικές άδειες

Διαβάστε το σχέδιο νόμου που τίθεται σε διαβούλευση για ένα μήνα...

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση έθεσε από την Τετάρτη 22 Ιουλίου και για ένα μήνα η κυβέρνηση το νομοσχέδιο για τη χορήγηση τηλεοπτικών αδειών, το οποίο εκτός από το να ορίζει τις προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων όσον αφορά το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου δίνει κατευθυντήριες οδηγίες για τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και για το είδος, το ύφος και το περιεχόμενο του προγράμματος.

Για το μετοχικό κεφάλαιο το νομοσχέδιο ορίζει:

– 8 εκατ. ευρώ για χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου
– 5 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου
– 2 εκατ. ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος
– για τις άδειες καναλιών περιφερειακής εμβέλειας το ελάχιστο καταβεβλημένο κεφάλαιο θα καθοριστεί με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας

Όσοι θέλουν να αποκτήσουν τηλεοπτική άδεια θα πρέπει:

– να απασχολούν τουλάχιστον 400 άτομα αν διεκδικούν άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου
– να απασχολούν τουλάχιστον 200 άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου
– να απασχολούν 50 άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα
– να απασχολούν 20 εργαζομένους για άδεια περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα

Περιεχόμενο προγράμματος

Το νομοσχέδιο δίνει επίσης κατευθυντήριες οδηγίες για το περιεχόμενο και το είδος των εκπομπών για τα τηλεοπτικά κανάλια:
-24ωρο πρόγραμμα για τους εθνικής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου
-Τουλάχιστον 18 ώρες για τους περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου
-Τουλάχιστον 12 ώρες για τους εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού προγράμματος.

Το πρόγραμμα ενός σταθμού εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου θα πρέπει να περιλαμβάνει:
– καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας τουλάχιστον ώρας,
– τουλάχιστον δέκα ώρες εκπομπών εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου ανά μήνα και
– τουλάχιστον τέσσερις εκπομπές από τις ακόλουθες κατηγορίες: εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κλπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου

Για τα περιφερειακής εμβέλειας κανάλια τα δελτιά ειδήσεων θα πρέπει κατά 30% να περιλαμβάνουν θέματα τοπικού ενδιαφέροντος «ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου».

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις

O Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς , ο Υπουργός Οικονομίας , Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης θέτουν από σήμερα, Τετάρτη 22 Ιουλίου και ώρα 14:00 σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης – Ίδρυση συνδεδεμένης εταιρίας παρ.4 άρθρου 1 του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44/2015) – Ρύθμιση θεμάτων Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ), τροποποίηση διατάξεων Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/2012) και άλλες διατάξεις» και καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να βελτιωθούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015 και ώρα 9:00 π.μ.

Ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς

Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού Γιώργος Σταθάκης

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης

Άρθρο 01:Έννοια, λειτουργία και υπηρεσίες παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

1. Η αδειοδότηση των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης γίνεται κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία διεξάγεται μέσω δημοπρασίας. Η διαδικασία αυτή διενεργείται από το Ε.Σ.Ρ., το οποίο εκδίδει τη σχετική προκήρυξη. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως πάροχος περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης θεωρείται η επιχείρηση που διαθέτει ολοκληρωμένο ραδιοτηλεοπτικό περιεχόμενο προς μετάδοση στο κοινό, εικοσιτετράωρης ή μικρότερης χρονικής διάρκειας, μέσω επίγειας ψηφιακής τεχνολογίας και εμπίπτει στην έννοια του μέσου ενημέρωσης όπως αυτή ορίζεται στη διάταξη του εδαφίου β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α΄ 30).

2. Η παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής αποτελεί υπηρεσία γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 106 παρ. 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνίσταται στην παροχή στο κοινό τηλεοπτικών υπηρεσιών, βάσει προϋποθέσεων, όρων και διαδικασιών που διασφαλίζουν, αφενός, τη νομιμότητα, τη διαφάνεια, την πολιτική και πολιτισμική πολυμέρεια και πολυφωνία και τον ελεύθερο και ανόθευτο οικονομικό ανταγωνισμό στον ευρύτερο τομέα των μέσων ενημέρωσης και, αφετέρου, την παροχή στο κοινό υψηλού επιπέδου τηλεοπτικών υπηρεσιών.

3. Οι άδειες των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης διακρίνονται σε εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας. Εθνικής εμβέλειας είναι οι άδειες των παρόχων περιεχομένου που καλύπτουν πληθυσμιακά την επικράτεια και περιφερειακής εμβέλειας οι άδειες των παρόχων περιεχομένου που καλύπτουν πληθυσμιακά το σύνολο μίας ευρύτερης γεωγραφικής περιφέρειας βάσει των περιφερειακών ζωνών που καθορίζονται με τους ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων . Η κάλυψη αυτή, την οποία υποχρεούται να εξασφαλίζει στον αδειούχο πάροχο περιεχομένου ο πάροχος δικτύου, καθορίζεται σε ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%) της γεωγραφικής περιφέρειας για την οποία έχει λάβει άδεια.
 

Άρθρο 02: Πλαίσιο διαδικασίας αδειοδότησης παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης

1. Η διενέργεια και η ολοκλήρωση της διαδικασίας αδειοδότησης του παρόντος νόμου γίνεται σύμφωνα με τους ισχύοντες Χάρτες Συχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής τηλεοπτικού σήματος. Οι Χάρτες Συχνοτήτων δύνανται να τροποποιούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από γνώμη της Ε.Ε.Τ.Τ.

2. Με τους Χάρτες Συχνοτήτων καθορίζονται οι συχνότητες, οι τεχνικές προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν οι πάροχοι δικτύου, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3592/2007 (ΦΕΚ Α΄ 61), συμπεριλαμβανόμενης και της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., οι περιορισμοί εκπομπής στους οποίους υπόκεινται οι πάροχοι δικτύου, τα επιτρεπτά κέντρα εκπομπής, η γεωγραφική περιοχή κάλυψης του κάθε κέντρου εκπομπής, καθώς και η διαδικασία περιοδικού ελέγχου των ανωτέρω περιορισμών εκπομπής. Οι Χάρτες Συχνοτήτων διαμορφώνονται σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών, τον προσαρτημένο σε αυτήν Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών και τις Διεθνείς Συμβάσεις εκχώρησης συχνοτήτων.

3. Η δικτύωση μεταξύ τηλεοπτικών πομπών δεν επιτρέπεται να γίνεται με χρήση συχνοτήτων που έχουν χορηγηθεί για την εκπομπή τηλεοπτικού σήματος.

4. Σε περίπτωση που η συμμόρφωση σε διεθνείς κανόνες επιβάλλει την τροποποίηση του Χάρτη Συχνοτήτων, οι πάροχοι δικτύου, συμπεριλαμβανόμενης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., υποχρεούνται να αποδεχθούν τη συχνότητα ή τις συχνότητες και τις τεχνικές προδιαγραφές που θα προβλεφθούν με την τροποποίηση αυτή και να εκπέμψουν εντός του χρονικού διαστήματος και στη συχνότητα που θα καθοριστούν από την Ε.Ε.Τ.Τ. υπό τις νέες προδιαγραφές.

5. Με απόφαση του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ., καθορίζεται ο αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης ανά κατηγορία εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής), προγράμματος (ενημερωτικού ή μη ενημερωτικού), είδος περιεχομένου σε περίπτωση ενημερωτικού προγράμματος (γενικού ή θεματικού περιεχομένου) και είδος θεματικού περιεχομένου σε περίπτωση μη ενημερωτικού προγράμματος. H τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία δημοπρατούμενης άδειας καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθεται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, μετά από γνώμη του Ε.Σ.Ρ.

6. Η χρονική διάρκεια των αδειών παρόχων περιεχομένου είναι δέκα (10) έτη από την ημερομηνία της έκδοσής τους.

7. Η διαδικασία της αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου μέσω δημοπρασίας διεξάγεται με την έκδοση προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ., σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Προκηρύξεις από το Ε.Σ.Ρ. είναι δυνατό να εκδίδονται ξεχωριστά ανά κατηγορία αδειών.

8. Οι υποψήφιοι για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης υποχρεούνται να δηλώσουν με την κατατεθείσα αίτηση συμμετοχής τους στη διαδικασία αδειοδότησης την εμβέλεια για την οποία ζητούν να τους χορηγηθεί η άδεια (εθνική ή περιφερειακή), το είδος προγράμματος (ενημερωτικού ή μη περιεχομένου) και το ειδικότερο θεματικό περιεχόμενό του, σε περίπτωση που η υποβαλλόμενη αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας παρόχου θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού, καθώς και τον δίαυλο ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, μέσω του οποίου επιθυμούν να εκπέμψουν το πρόγραμμά τους ανά γεωγραφική περιοχή.

Άρθρο 03: Προϋποθέσεις συμμετοχής – Νομική μορφή υποψηφίων

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία αδειοδότησης που διεξάγεται μέσω δημοπρασίας έχουν:

α) Ανώνυμες ή υπό σύσταση ανώνυμες εταιρίες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι οποίες δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Σε περίπτωση υποβολής υποψηφιότητας από υπό σύσταση ανώνυμη εταιρία, ο υποψήφιος υποχρεούται προ της υποβολής υποψηφιότητας, να έχει καταρτίσει την εταιρική σύμβαση με τον προβλεπόμενο στην οικεία νομοθεσία τύπο. Η εταιρική σύμβαση κατατίθεται στο Ε.Σ.Ρ. κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. Η διαδικασία σύστασης της υποψήφιας ανώνυμης εταιρίας πρέπει να ολοκληρωθεί και να κατατεθούν στο Ε.Σ.Ρ. τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής συμμετοχής στην αντίστοιχη διαγωνιστική διαδικασία.

β) Οι επιχειρήσεις των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), με ειδικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, με τη μορφή ανώνυμης εταιρίας, και έδρα εντός της γεωγραφικής περιοχής, για την οποία προκηρύσσονται οι αντίστοιχες άδειες. Για τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών εφαρμόζονται οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει, τηρουμένων των διατάξεων του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).

γ) Κοινοπραξίες ή υπό σύσταση κοινοπραξίες, που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στον τομέα των μέσων ενημέρωσης και έχουν ως εταιρικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης. Τα μέλη της κοινοπραξίας πρέπει να έχουν τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Το κοινοπρακτικό έγγραφο σύστασης κατατίθεται κατά την υποβολή της υποψηφιότητας. Σε περίπτωση που χορηγηθεί άδεια παρόχου περιεχομένου σε κοινοπραξία ή υπό σύσταση κοινοπραξία, τα μέλη της οφείλουν, μετά την ανάδειξή της ως αδειούχου, να συστήσουν ανώνυμη εταιρία, να την υποβάλουν στις διατυπώσεις δημοσιότητας του κ.ν. 2190/1920 και να καταθέσουν τα σχετικά έγγραφα, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Μέτοχοι της συσταθησόμενης, από τα μέλη της κοινοπραξίας, ανώνυμης εταιρίας μπορούν να είναι μόνο όσοι συμμετείχαν στην υποψηφιότητα, κατά την υποβολή της.

2. Οι υποψήφιοι οφείλουν, με την αίτηση συμμετοχής τους, να συνυποβάλουν τα προβλεπόμενα νομιμοποιητικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύσταση της εταιρίας ή της κοινοπραξίας και των μελών αυτής, ιδίως δε το έγγραφο σύστασης, το κωδικοποιημένο καταστατικό της υποψήφιας εταιρίας ή των μελών της κοινοπραξίας, νομίμως κατατεθειμένο στην αρμόδια αρχή, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.

 
Άρθρο 04: Μετοχικό κεφάλαιο υποψηφίων

1. Ως ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας εθνικής εμβέλειας ορίζεται: α) το ποσό των οκτώ εκατομμυρίων (8.000.000) ευρώ για την χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, β) το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου και γ) το ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου μη ενημερωτικού προγράμματος. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας καθορίζεται το ελάχιστο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο των υποψηφίων για τη χορήγηση άδειας παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας, ανάλογα με τον πληθυσμό της συγκεκριμένης περιφέρειας, με βάση την τελευταία απογραφή. Το ως άνω καθοριζόμενο ποσό του ελάχιστα καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να υφίσταται καθ΄ όλο το χρονικό διάστημα ισχύος της άδειας των παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης.

2. Τα ίδια κεφάλαια δεν μπορούν να υπολείπονται του κατά τα ως άνω ελάχιστου καταβεβλημένου κεφαλαίου ανά κατηγορία άδειας.

3. Οι υποψήφιοι των οποίων το καταβεβλημένο κεφάλαιο, στο σύνολο του ή μερικώς, δεν αντιστοιχεί στο ελάχιστο απαιτούμενο κατά τα ως άνω κεφάλαιο ή τα ίδια κεφάλαια υπολείπονται του ελαχίστου καταβεβλημένου κεφαλαίου, υποχρεούνται να προσκομίσουν με την υποψηφιότητά τους εγγυητική επιστολή για το συνολικό ή το υπολειπόμενο ποσό, η οποία προέρχεται από αναγνωρισμένο τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό πρόσωπο, που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα έκδοσης εγγυητικών επιστολών, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ε.Ο.Χ. Η εγγυητική επιστολή συντάσσεται σύμφωνα με τον διεθνή τύπο S.W.I.F.T. (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) MT 760 και συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή της, παραλήπτης δε αυτής ορίζεται το Ε.Σ.Ρ. Η ως άνω εγγυητική επιστολή ισχύει για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της υποψηφιότητας μέχρι την επιστροφή της στον υποψήφιο. Ο αδειούχος οφείλει να προβεί στην κάλυψη του συνολικού ή του υπολειπόμενου ποσού, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας. Σε περίπτωση υπέρβασης της τασσόμενης προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου η εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, η δε χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται αυτοδικαίως. Σε περίπτωση που δεν χορηγηθεί στον υποψήφιο η σχετική άδεια η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επιστρέφεται σε αυτόν. Με τη σχετική προκήρυξη ορίζονται οι περαιτέρω λεπτομέρειες έκδοσης και υποβολής της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής.

4. Οι υποψήφιοι οφείλουν, με την αίτηση συμμετοχής τους, να συνυποβάλουν τα κατά νόμο έγγραφα που πιστοποιούν την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου σε μετρητά και ειδικότερα το ειδικό πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας εταιρικής χρήσης, συνοδευόμενες από έκθεση ορκωτού λογιστή ή πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας που πιστοποιούν την οικονομική κατάστασή της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.

Άρθρο 05: Υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών

1. Οι μετοχές των ανωνύμων εταιριών που υποβάλλουν αίτηση είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη κοινοπραξίας για χορήγηση άδειας παρόχου περιεχόμενου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης είναι ονομαστικές στο σύνολό τους. Σε περίπτωση που κύριος, εν όλω ή εν μέρει, των ονομαστικών μετοχών των ανωτέρω εταιριών είναι άλλη ανώνυμη εταιρία, τότε και οι μετοχές της εταιρίας αυτής είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους και ανήκουν υποχρεωτικά σε φυσικά πρόσωπα.

2. Ανώνυμες εταιρίες που λειτουργούν νόμιμα κατά το δίκαιο άλλου κράτους, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται στις ανωτέρω υποχρεώσεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου, με σκοπό τον έλεγχο της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης του παρόντος. Η ανωτέρω υποχρέωση επιβάλλεται, εφόσον το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει, για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους το σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου.

3. Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία υποχρεούται να προσκομίσει στο Ε.Σ.Ρ. κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας, ή των πραγματικών δικαιούχων κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 3651/2008 (Α’ 166). Σε περίπτωση που η εταιρία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση , υποχρεούται να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων – πραγματικών δικαιούχων που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) ή δικαιωμάτων ψήφου , σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρία. Σε αντίθετη περίπτωση η εταιρία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι – πραγματικοί δικαιούχοι.

4. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις μετοχές των εισηγμένων στα Χρηματιστήρια των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιριών.

5. Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών που προβλέπεται στο παρόν άρθρο ισχύει με τους ίδιους όρους και εξαιρέσεις και για τους ενεχυρούχους δανειστές που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3166/2003 (ΦΕΚ Α΄ 178), καθώς και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί για οποιαδήποτε άλλη επαχθή ή χαριστική αιτία το δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση.

6. Οι υποψήφιοι οφείλουν, με την αίτηση συμμετοχής τους, να συνυποβάλουν έγγραφα που αποδεικνύουν τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών και το ποσοστό συμμετοχής του κάθε μετόχου μέχρι φυσικού προσώπου , καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό καθεστώς των υποψηφίων και την τήρηση των ως άνω προϋποθέσεων, όπως καθορίζεται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ..

Άρθρο 06: Αρνητικές προϋποθέσεις – Ασυμβίβαστες ιδιότητες – Πόθεν έσχες υποψηφίων

1. Οι μέτοχοι οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιριών που συμμετέχουν στη διαδικασία αδειοδότησης πρέπει να μην έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για δωροδοκία, απάτη ή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 1 της Οδηγίας 18/2004/ΕΚ, όπως ισχύει και η οποία έχει ενσωματωθεί στο εσωτερικό δίκαιο. Επίσης δεν θα πρέπει να έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία και δόλια χρεωκοπία. Το Ε.Σ.Ρ. στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης οφείλει να ζητά και να λαμβάνει αντίγραφα ποινικού μητρώου για τα πρόσωπα που έχουν τις ως άνω ιδιότητες είτε από τους υποψηφίους είτε από τις αρμόδιες αρχές.

2. Απαγορεύεται η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή των άνω προσώπων σε επιχειρήσεις ερευνών της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και σε διαφημιστικές επιχειρήσεις, τα πρόσωπα δε αυτά οφείλουν, προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής , να προσκομίσουν αντίστοιχες υπεύθυνες δηλώσεις, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής τους ή των νομίμων εκπροσώπων τους από αρμόδια αρχή, όπως καθορίζεται ειδικότερα με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.

3. Ο υποψήφιος προς αδειοδότηση και οι δέκα (10) μεγαλύτεροι μέτοχοι ή κάτοχοι δικαιωμάτων ψήφου του υποψηφίου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της περ. i του εδαφίου α` της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007 , υπόκεινται σε έλεγχο για τη διαφάνεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των επιχειρήσεων Μ.Μ.Ε. που λειτουργούν στην ημεδαπή, εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή. Οι εν λόγω μέτοχοι πρέπει να είναι πραγματικοί κύριοι των οικονομικών μέσων που διέθεσαν για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο της υποψήφιας εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων που αποκτήθηκαν από αναγνωρισμένους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Τα οικονομικά μέσα που διέθεσαν οι μέτοχοι για τη συμμετοχή τους στο κεφάλαιο του υποψηφίου δεν επιτρέπεται να αποτελούν προϊόν εγκληματικής δραστηριότητας, κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου, που διαπιστώνεται με δικαστική απόφαση που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α΄ 279).

4. Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας συνοδεύεται από στοιχεία , τα οποία αποδεικνύουν τον τρόπο απόκτησης των οικονομικών μέσων που διατέθηκαν ή προγραμματίζεται να διατεθούν για τη λειτουργία του παρόχου περιεχομένου από τον υποψήφιο και τους μετόχους του , εφόσον οι μέτοχοι είναι κύριοι αριθμού ή συγκύριοι μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου που υπερβαίνει το ένα τοις εκατό (1%) του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου στη γενική συνέλευση της εταιρίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής στην αντίστοιχη διαδικασία αδειοδότησης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τον ανωτέρω έλεγχο προσδιορίζονται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.

Άρθρο 07: Τεχνολογικός εξοπλισμός – Κτηριακή Υποδομή

1. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό και κτηριακή υποδομή που τους εξασφαλίζει την άρτια ψηφιακή εκπομπή του προγράμματός τους και τη μεταφορά του σήματός τους στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και ιδίως τα εξής:

α) τεχνολογικό εξοπλισμό που αφορά τον κεντρικό έλεγχο για την παραγωγή σημάτων, το χρονικό συγχρονισμό και την επικοινωνία των πηγών σήματος , τη διανομή των σημάτων, τη ροή του προγράμματος, τους χώρους τεχνικής επεξεργασίας και παραγωγής προγράμματος και τους σταθμούς μοντάζ, με τα αντίστοιχα τεχνικά σχέδια εγκατάστασης,

β) κτηριακές εγκαταστάσεις για αίθουσα κεντρικού ελέγχου, αίθουσα ροής, χώρους τεχνικής επεξεργασίας και παραγωγής προγράμματος και αίθουσα μοντάζ.

2. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ανά κατηγορία της αιτούμενης άδειας λειτουργίας, που αφορούν τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτηριακή υποδομή των υποψηφίων, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς απόδειξή τους.

3. Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, δεν διαθέτει τον τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτηριακή υποδομή που καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. ανά κατηγορία άδειας λειτουργίας, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι θα τα διαθέτει , εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη χορήγηση της άδειας.
 

Άρθρο 08: Περιεχόμενο εκπεμπόμενου προγράμματος

1. Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος που υποχρεούται να μεταδίδει ημερησίως ο υποψήφιος προς αδειοδότηση πάροχος περιεχομένου είναι η εξής ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου:

α) το σύνολο του εικοσιτετραώρου για τους εθνικής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου ,

β) τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) ώρες για τους περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου,

γ) τουλάχιστον δώδεκα (12) ώρες για τους εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού προγράμματος.

Η κύρια γλώσσα μετάδοσης ή υποτιτλισμού είναι η ελληνική.

2. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος εθνικής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, περιλαμβάνει:

α) καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας (1) τουλάχιστον ώρας,

β) εκπομπές λόγου, τέχνης, πολιτισμού και θεάτρου τουλάχιστον δέκα (10) ωρών μηνιαίως, καθώς και τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις ακόλουθες κατηγορίες: εκπομπές ενημερωτικές, ποικίλης ύλης, ελαφράς ψυχαγωγίας (τηλεπαιχνίδια, θεάματα, εκδηλώσεις κλπ.), ελληνικές σειρές, ξένες σειρές, παιδικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, εκπομπές αθλητικού περιεχομένου, συνολικής μηνιαίας διάρκειας καθεμιάς εξ αυτών τουλάχιστον δέκα (10) ωρών,

γ) τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 17 και 18 του π. δ. 109/2010 για την προώθηση των ευρωπαϊκών έργων.

3. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος περιφερειακής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου πρέπει να περιλαμβάνει:

α. καθημερινά τακτά πρωτότυπα δελτία ειδήσεων ημερησίως, συνολικής ημερήσιας διάρκειας μίας (1) τουλάχιστον ώρας, εκ της οποίας ποσοστό τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου,

β. τις αναφερόμενες στην περ. β΄ της παραγράφου 2 κατηγορίες εκπομπών, εκ των οποίων τουλάχιστον δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως αφορούν σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ των νομών της περιφέρειας που καλύπτει ο πάροχος περιεχομένου.

4. Το ελάχιστο περιεχόμενο του προγράμματος εθνικής ή περιφερειακής εμβέλειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή μη ενημερωτικού προγράμματος, περιλαμβάνει θεματολογία του ειδικού προσανατολισμού του παρόχου περιεχομένου.

5. Η μετάδοση δελτίων ειδήσεων στη νοηματική γλώσσα, με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων, διάρκειας τουλάχιστον επτά (7) λεπτών της ώρας μεταξύ των ωρών 17.00 έως 23.00 είναι υποχρεωτική για τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος. Οι παρουσιαστές της ελληνικής νοηματικής γλώσσας επιλέγονται από τους παρόχους περιεχομένου μετά από πρόταση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος. Οι παραπάνω ελάχιστες υποχρεώσεις δεν εμποδίζουν τους παρόχους περιεχομένου στην ανάληψη πρόσθετων πρωτοβουλιών προς εξυπηρέτηση των κωφών ατόμων.

6. Τουλάχιστον τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα από τις αναφερόμενες στην περ. β΄ της παραγράφου 2 κατηγορίες εκπομπών μεταδίδονται υποχρεωτικά με ταυτόχρονη αναγραφή υποτίτλων στην ελληνική γλώσσα από τους παρόχους περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος. Οι πάροχοι περιεχόμενου μη ενημερωτικού προγράμματος υπόκεινται στην υποχρέωση μετάδοσης τηλεοπτικών προγραμμάτων με τρόπο που να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία, κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον του εβδομαδιαίου προγραμματισμού μεταδόσεών τους.

7. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι υποψήφιοι προς απόδειξή των ανωτέρω ανά κατηγορία της αιτούμενης άδειας λειτουργίας, τα οποία περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστο αναλυτικό ημερήσιο πρόγραμμα για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός πριν την υποβολή της αίτησης και σχετική βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ότι το έντυπο ημερήσιο πρόγραμμα αποτυπώνει με ακρίβεια το οπτικοακουστικό υλικό όπως μεταδόθηκε κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.

8. Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση δεν μεταδίδει τον, κατά τα ως άνω, οριζόμενο τηλεοπτικό πρόγραμμα , κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητας του, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας, θα μεταδίδει το κατά τις ανωτέρω διακρίσεις και προϋποθέσεις πρόγραμμα.

Άρθρο 09: Απασχολούμενο προσωπικό

1. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση πάροχοι περιεχομένου υποχρεούνται να απασχολούν, ανάλογα με την κατηγορία της εμβέλειας (εθνικής ή περιφερειακής) και το είδος του προγράμματος (ενημερωτικού, γενικού ή θεματικού περιεχομένου, ή μη ενημερωτικού), συγκεκριμένο ετήσιο μέσο όρο προσωπικού πλήρους απασχόλησης, σε θέσεις δημοσιογράφων, τεχνικού προσωπικού και διοικητικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην οικεία εργατική και κοινωνικοασφαλιστική νομοθεσία.

2. Το προσωπικό των υποψηφίων προς αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από:

α. τετρακόσια (400) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα γενικού περιεχομένου
β. διακόσια (200) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού χαρακτήρα θεματικού περιεχομένου
γ. πενήντα (50) άτομα για άδεια εθνικής εμβέλειας μη ενημερωτικού χαρακτήρα
δ. είκοσι (20) άτομα για άδεια περιφερειακής εμβέλειας ενημερωτικού ή μη χαρακτήρα.

3. Για τον προσδιορισμό του αριθμού του ετήσιου μέσου όρου των εργαζομένων, κατά τα αναφερόμενα στην ανωτέρω παράγραφο, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζόμενων που απασχολούνται είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες τον αντίστοιχο υπολογιζόμενο μήνα.

4. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλουν οι υποψήφιοι προς απόδειξή των προϋποθέσεων που αφορούν την απασχόληση του προσωπικού κατά τις αναφερόμενες στην παράγραφο 2 διακρίσεις, τα οποία περιλαμβάνουν κατ΄ ελάχιστο κατάσταση προσωπικού, όπως έχει κατατεθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, με μνεία των ειδικοτήτων των εργαζομένων, της ημερομηνίας πρόσληψης και του ωραρίου απασχόλησής τους.

5. Σε περίπτωση που υποψήφιος προς αδειοδότηση δεν απασχολεί τον, κατά τα ως άνω, οριζόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού, κατά τον χρόνο υποβολής της υποψηφιότητάς του, υποχρεούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση με την οποία βεβαιώνει ότι, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη χορήγηση της άδειας, θα απασχολεί τον προβλεπόμενο ελάχιστο αριθμό προσωπικού.

Άρθρο 10: Λοιποί όροι συμμετοχής

1. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση δεν πρέπει να τελούν υπό πτώχευση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή να έχουν υπαχθεί στην προπτωχευτική διαδικασία του άρθρου 99 ΠτωχΚωδ ή ανάλογη διαδικασία προβλεπόμενη από το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους , ούτε να τελούν υπό εκκαθάριση και υπό αναγκαστική διαχείριση. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν σχετικά πιστοποιητικά, εκδοθέντα από την αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.

2 . Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, οι μέτοχοι αυτών οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι και υποχρεούνται να προσκομίσουν πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας.

3. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προς αδειοδότηση, οι μέτοχοι αυτού οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των υποψηφίων ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί του έχουν λάβει από οποιοδήποτε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα τραπεζικό δάνειο, που αφορά τη συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση – τραπεζική ενημερότητα, εκδοθείσα έως τριάντα (30) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του, περί του ύψους του χορηγηθέντος δανείου, του υπολοίπου του, των εγγυήσεων και τυχόν εξασφαλίσεών του (εμπράγματων ή μη) καθώς και της ομαλής εξυπηρέτησής του. Εφόσον δεν αποδεικνύεται η ομαλή εξυπηρέτηση των δανείων, η αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου δεν γίνεται δεκτή. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί από τους ανωτέρω οποιοδήποτε δάνειο, υποχρεούνται να προσκομίσουν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, νομίμως θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους.

4. Στο πρόσωπο των υποψηφίων, των μετόχων τους οι οποίοι κατέχουν ποσοστό μεγαλύτερο από ένα τοις εκατό (1%) επί του μετοχικού κεφαλαίου, των μελών του διοικητικού συμβουλίου τους, των νομίμων εκπροσώπων τους και των διευθυντικών στελεχών τους, δεν πρέπει να συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες που προβλέπονται στα άρθρα 3 παρ. 3 και 5 παρ. 1 του ν. 3592/2007, όπως ισχύουν. Για τον έλεγχο της παρούσας προϋπόθεσης οι υποψήφιοι υποχρεούνται να προσκομίσουν με την αίτησή τους υπεύθυνες δηλώσεις, των ανωτέρω, νομίμως θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό δικαιολογητικό έγγραφο που θα ορίσει το Ε.Σ.Ρ. με την προκήρυξη.

5. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση οφείλουν να καταβάλουν για την εξέταση της υποψηφιότητάς τους παράβολο του Ελληνικού Δημοσίου, το ποσό της οποίας καθορίζεται με την προκήρυξη. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί το σχετικό παράβολο η αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου δεν γίνεται δεκτή.

6. Οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, με την υποβολή αίτησης συμμετοχής τους στη διαδικασία, αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της προκήρυξης και δηλώνουν ότι αποδέχονται όλους τους όρους της δημοπρασίας και της άδειας που θα τους χορηγηθεί.

7. Με την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. καθορίζονται όλα τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι προς αδειοδότηση, προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή των ανωτέρω οριζομένων στα άρθρα 3 έως και 10 θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων, βάσει των οποίων θα γίνει η προεπιλογή τους για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στη δημοπρασία καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των άρθρων αυτών.

Άρθρο 11: Όροι Προκήρυξης Ε.Σ.Ρ.

1. Η διαδικασία αδειοδότησης των παρόχων περιεχομένου αρχίζει με τη δημοσίευση της σχετικής προκήρυξης από το Ε.Σ.Ρ.

2. Στην προκήρυξη καθορίζονται οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των αδειών παρόχων περιεχομένου και ειδικότερα κατ΄ ελάχιστον τα εξής:

α) Η εμβέλεια, το πρόγραμμα και το είδος του περιεχομένου που αφορούν οι προκηρυσσόμενες άδειες.

β) Η χρονική διάρκεια της άδειας.

γ) Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων.

δ) Το χρονοδιάγραμμα, τα στάδια και ο τρόπος διενέργειας της διαδικασίας χορήγησης των αδειών μέσω της δημοπρασίας.

ε) Η τιμή εκκίνησης ανά κατηγορία άδειας.

στ) Οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία τόσο της προεπιλογής όσο και της τελικής φάσης της δημοπρασίας και η διαδικασία ελέγχου της συνδρομής αυτών.

ζ) Τα έγγραφα που απαιτείται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι. προκειμένου να αποδείξουν τη συνδρομή των προβλεπόμενων από τον παρόντα νόμο θετικών και αρνητικών προϋποθέσεων, βάσει των οποίων θα γίνει η προεπιλογή τους για να αποκτήσουν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική φάση της δημοπρασίας.

η) Ο τρόπος ανακήρυξης των αδειούχων και οι υποχρεώσεις αυτών.

3. Η διαδικασία χορήγησης αδειών παρόχων περιεχομένου εθνικής εμβέλειας και περιφερειακής εμβέλειας για κάθε γεωγραφική περιφέρεια είναι αυτοτελής. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν τη συνδρομή των προϋποθέσεων συμμετοχής δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη σε άλλη υποψηφιότητα που υποβάλλεται από το ίδιο νομικό πρόσωπο. Τυχόν στοιχεία που έχουν ήδη υποβληθεί στο ΕΣΡ στο πλαίσιο παλαιότερων διαδικασιών ή στο Τμήμα Ελέγχου Διαφάνειας δεν λαμβάνονται υπόψη.

4. Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. και της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται υποχρεωτικώς:

α) σε τρεις ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, για την προκήρυξη που αφορά τη διαδικασία για τη χορήγηση αδειών παρόχων περιεχομένου εθνικής εμβέλειας,

β) σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε μία ημερήσια και μία εβδομαδιαία εφημερίδα, εδρεύουσες από εκείνες που έχουν την έδρα τους εντός του αντίστοιχου νομού/γεωγραφικής περιοχής και πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ Α΄ 68), για την προκήρυξη που αφορά τη διαδικασία χορήγησης αδειών παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας.

5. Η συμμετοχή στη διαδικασία χορήγησης αδειών παρόχου περιεχομένου συνεπάγεται πλήρη αποδοχή των όρων της σχετικής προκήρυξης και δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή με επιφύλαξη ή υπό αίρεση.

6. Όλα τα στοιχεία, που υποβάλλονται στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης αδειών, θεωρούνται δεσμευτικά για τους υποψήφιους.
 

Άρθρο 12: Προεπιλογή αιτήσεων συμμετοχής

1. Το Ε.Σ.Ρ. εξετάζει στο στάδιο της προεπιλογής τις αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων και τα δικαιολογητικά που τις συνοδεύουν προκειμένου να διαπιστώσει τη συνδρομή των θετικών και των αρνητικών προϋποθέσεων του δικαιώματος συμμετοχής στη δημοπρασία (ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου), όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 10. Ακολούθως το Ε.Σ.Ρ. συντάσσει κατάλογο των υποψηφίων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στην κάθε δημοπρασία καθώς και εκείνων οι οποίοι αποκλείονται της περαιτέρω συμμετοχής τους στη διαδικασία αυτή. Οι κατάλογοι αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. και ταυτόχρονα ενημερώνονται και οι υποψήφιοι με συστημένη επιστολή.

2. Το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να καλέσει τους υποψήφιους να υποβάλουν συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα ήδη υποβληθέντα δικαιολογητικά ή να διευκρινίσουν τα δικαιολογητικά της υποψηφιότητάς τους.

3. Κατόπιν της κοινοποίησης του καταλόγου των προεπιλεγέντων που συμμετέχουν στην κάθε δημοπρασία, το Ε.Σ.Ρ. αποστέλλει προς καθένα από αυτούς δελτίο συμμετοχής στη δημοπρασία, με το οποίο τους γνωστοποιεί την ημερομηνία και τον τόπο διεξαγωγής της δημοπρασίας καθώς και το σχετικό πρόγραμμά της.

4. Συμμετέχοντες οι οποίοι αποκλείονται από την προεπιλογή έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης στο Ε.Σ.Ρ. Η προθεσμία υποβολής της ένστασης αυτής καθώς και η προθεσμία εντός της οποίας το Ε.Σ.Ρ. υποχρεούται να κρίνει επ΄ αυτής, καθορίζονται με την προκήρυξη.

Άρθρο 13: Διαδικασία δημοπρασίας

1. Η διεξαγωγή της δημοπρασίας γίνεται μέσω διαδικασίας πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα επί της, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 5 , καθοριζόμενης τιμής εκκίνησης . Η διεξαγωγή της δημοπρασίας αρχίζει από την ημερομηνία εκκίνησής της και ολοκληρώνεται την ημερομηνία ανακήρυξης των υπερθεματιστών αδειούχων. Η διάρκεια του κάθε γύρου , ο καθορισμός της προσαύξησης της τιμής προσφοράς ανά γύρο, οι υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, ο τρόπος υποβολής των προσφορών από τους συμμετέχοντες, η ανακήρυξη των υπερθεματιστών, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της καθορίζονται από την προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.

2. Πριν την ανακήρυξη των υπερθεματιστών για κάθε δημοπρατούμενη άδεια διεξάγεται από το Ε.Σ.Ρ., ως προς την υψηλότερη υποβληθείσα προσφορά, έλεγχος της προέλευσης και του τρόπου απόκτησης των οικονομικών μέσων που θα διαθέσει ο υποψήφιος για την καταβολή της. Ο έλεγχος διενεργείται με βάση τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο που ήδη έχει καταθέσει ο υποψήφιος με την αίτησή του. Σε περίπτωση που το Ε.Σ.Ρ. κρίνει ότι από τα στοιχεία αυτά δεν δικαιολογείται ο τρόπος απόκτησης των οικονομικών μέσων του υποψηφίου, υποχρεούται να ζητήσει από τον υποψήφιο πρόσθετα δικαιολογητικά. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και ο χρόνος ολοκλήρωσης του ως άνω ελέγχου, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβεί τις τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που δεν δικαιολογείται η υποβληθείσα οικονομική προσφορά, ο ως άνω υποψήφιος δεν ανακηρύσσεται υπερθεματιστής και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης, κατόπιν του προβλεπόμενου ελέγχου του προηγούμενου εδαφίου.

3. Το τίμημα καταβάλλεται από τον υπερθεματιστή με τραπεζική επιταγή που εκδίδεται σε διαταγή του Ελληνικού Δημοσίου μέσα στην προθεσμία που θα ορίσει η προκήρυξη και η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακήρυξή του. Σε περίπτωση που ο υπερθεματιστής δεν καταβάλει το τίμημα εντός της οριζόμενης προθεσμίας, εκπίπτει, και τη θέση του λαμβάνει ο επόμενος πλειοδότης.

4. Μετά τη λήξη της διαδικασίας ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Ε.Σ.Ρ. οι υπερθεματιστές στην κάθε δημοπρασία ανά κατηγορία εμβέλειας, προγράμματος και περιεχομένου, στους οποίους χορηγείται η αντίστοιχη άδεια.

5. Η μη υποβολή καμίας υποψηφιότητας ή μη προεπιλογή καμίας υποψηφιότητας για τη συμμετοχή σε κάθε δημοπρασία ή η υποβολή λιγότερων υποψηφιοτήτων σε σχέση με τις προκηρυσσόμενες άδειες συνεπάγεται την εν όλω ή εν μέρει ματαίωση της αντίστοιχης διαδικασίας αδειοδότησης από το Ε.Σ.Ρ. για τις συγκεκριμένες άδειες και την επαναπροκήρυξή τους στο ίδιο ή άλλο είδος προγράμματος (ενημερωτικό ή μη) και στο ίδιο ή άλλο θεματικό περιεχόμενο. Σε κάθε περίπτωση το Ε.Σ.Ρ. μπορεί να ματαιώσει τη διαγωνιστική διαδικασία αναφέροντας τους λόγους ματαίωσης, χωρίς καμία απαίτηση των υποψηφίων.
6. Οι υποψήφιοι δεν δικαιούνται αποζημίωσης για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή των στοιχείων που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αδειοδότησης.

Άρθρο 14: Όροι χορηγούμενων αδειών

1. Οι άδειες καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά έκδοσης σε ειδικό βιβλίο που τηρείται στο Ε.Σ.Ρ., στο οποίο τηρούνται τα πρωτότυπα στελέχη αυτών. Αντίγραφα των αδειών αποστέλλονται στην Ε.Ε.Τ.Τ. και στην αρμόδια Περιφέρεια κάθε αδειούχου εταιρίας.

2. Στις άδειες πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον τα κάτωθι:

– ο φορέας της άδειας,

– ο καθορισμός της υπηρεσίας

– ο διακριτικός τίτλος του παρόχου περιεχομένου και το λογότυπο του,

– η χρονική διάρκεια της άδειας,

– η κατηγορία της άδειας και η περιοχή εμβέλειας που καλύπτει,

– η ελάχιστη διάρκεια του εκπεμπόμενου προγράμματος

– ο δίαυλος συχνοτήτων μέσω του οποίου εκπέμπει ο πάροχος περιεχομένου

– τυχόν υποχρέωση συμμόρφωσης με μία ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις κατά τα άρθρα 3 έως και 10 .

3. Η άδεια τελεί υπό τους ακόλουθους όρους:

α) Απαγορεύεται η αλλαγή της χρήσης της άδειας, καθώς και η μεταβίβαση της. Η μεταβίβαση της επιχείρησης ή μετοχών αυτής είναι δυνατή κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ιδίως του άρθρου 1 παρ. 13 του ν. 2328/1995 (ΦΕΚ Α΄ 159).

β) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να συμβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας με πάροχο δικτύου, ο οποίος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει πληθυσμιακά τουλάχιστον το ενενήντα οκτώ τοις εκατό (98%) της γεωγραφικής περιοχής, για την οποία χορηγείται η άδεια.

γ) Ο πάροχος περιεχομένου υποχρεούται να παραδίδει τεχνικά άρτια το ψηφιακό σήμα του στις εγκαταστάσεις του παρόχου δικτύου και σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον ισχύοντα Χάρτη Συχνοτήτων.

δ) Σε περίπτωση αδειούχων οι οποίοι έχουν αναλάβει την υποχρέωση να συμμορφωθούν με μία ή περισσότερες αρνητικές ή θετικές προϋποθέσεις, κατά τα άρθρα 3 έως και 10 , η εκπομπή του προγράμματός τους από τον πάροχο δικτύου επιτρέπεται μόνο αφότου υπάρξει πλήρης συμμόρφωση στις ως άνω προϋποθέσεις, όπως αυτό βεβαιώνεται με σχετική πράξη του Ε.Σ.Ρ.

4. Οι φορείς άδειας παρόχου περιεχομένου πρέπει να διασφαλίζουν την αδιάλειπτη μετάδοση και μεταφορά του προγράμματός τους. Κάθε διακοπή του προγράμματός τους που γίνεται με ευθύνη του παρόχου περιεχομένου πέραν της μίας ώρας πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς με την υποβολή σχετικής έκθεσης στο Ε.Σ.Ρ. εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.

5. Οι φορείς άδειας παρόχου περιεχομένου δεν μπορούν να αναθέτουν τη διαχείριση ή την εκμετάλλευση του τηλεοπτικού προγράμματος ή της επιχείρησης σε τρίτους, μπορούν όμως να αναθέτουν την παραγωγή του προγράμματός τους σε εταιρίες του ίδιου ομίλου, κατά την έννοια της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007. Επιτρέπεται επίσης η ανάθεση παραγωγής συγκεκριμένων προγραμμάτων σε επιχειρήσεις παραγωγής προγράμματος καθώς και η ανάθεση παραγωγής εκπομπών σε ανεξάρτητους παραγωγούς.

6. Οι φορείς άδειας παρόχου περιεχομένου υποχρεούνται:

α. να τηρούν τις γενικές αρχές ραδιοτηλεοπτικών μεταδόσεων και να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του άρθρου 3 του ν. 2328/1995, του π.δ. 109/2010 και τους ισχύοντες κώδικες δημοσιογραφικής δεοντολογίας, δεοντολογίας προγραμμάτων και διαφημίσεων, καθώς και κάθε άλλης διάταξης της κείμενης ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας,

β. να συνάπτουν είτε οι ίδιοι απευθείας είτε ο συλλογικός φορέας στον οποίο συμμετέχουν, συλλογικές συμβάσεις εργασίας με το κάθε είδους απασχολούμενο σε αυτούς προσωπικό, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, άλλως, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τη συγκεκριμένη κατηγορία προσωπικού του ιδιωτικού τομέα,

γ. να τηρούν τις υφιστάμενες υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ευρωπαϊκή και ημεδαπή νομοθεσία για την πνευματική ιδιοκτησία και τα συγγενικά δικαιώματα, ιδίως ως προς τη σύναψη συμβάσεων με τους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και προστασίας των δικαιωμάτων αυτών,

δ. να καταθέτουν, κατά την έναρξη της τηλεοπτικής περιόδου στο Ε.Σ.Ρ. περίληψη των κατηγοριών των προγραμμάτων που θα μεταδίδουν την εκάστοτε τρέχουσα περίοδο.

7. Επιτρέπεται η δικτύωση παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από έναν παρόχους περιεχομένου περιφερειακής ή εθνικής εμβέλειας, μετά από ειδική άδεια του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο υποβάλουν αντίγραφο της συμφωνίας δικτύωσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι σταθμοί που δικτυώνονται διαθέτουν νόμιμη άδεια. Οι πάροχοι περιεχομένου που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του σταθμού, με τον οποίο τελούν σε δικτύωση, για τρεις (3) ώρες ημερησίως κατ` ανώτατο όριο και υπό την προϋπόθεση ότι καθ` όλη τη διάρκεια της δικτύωσης παρουσιάζονται οι διακριτικοί τίτλοι των παρόχων περιεχομένου, που δικτυώνονται και εφόσον δεν αναιρείται ο χαρακτήρας του προγράμματος.

8. Οι φορείς άδειας παρόχου περιεχομένου υποχρεούνται καθ` όλη τη διάρκειά της να διατηρούν εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, τη μορφή της οποίας πρέπει να δηλώσουν και να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 109/2010. Υποχρεούνται, επίσης, να δηλώνουν αντίκλητο εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια για την εκπροσώπησή τους ενώπιον των αρμόδιων Ελληνικών Αρχών.

9. Οι αδειούχοι υποχρεούνται καθ` όλη τη διάρκεια ισχύος της άδειας να διατηρούν τα ίδια κεφάλαια της επιχείρησης τους τουλάχιστον στο ύψος των δηλωθέντων και αξιολογηθέντων , σύμφωνα με το άρθρο 4 , ιδίων κεφαλαίων τους, ήτοι στο ύψος του αρχικού ελάχιστου μετοχικού κεφαλαίου και συντάσσουν τις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις με βάση τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης τους υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού καθώς και του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ανωτέρω ποσό.

10. Τροποποίηση των όρων της άδειας απαγορεύεται.

11. Η παράβαση των όρων της άδειας ελέγχεται από το Ε.Σ.Ρ. σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. α΄ του ν. 2863/2000 (ΦΕΚ Α΄ 262).

 
Άρθρο 15: Λόγοι ανάκλησης αδειών

1. Ανάκληση της άδειας των παρόχων περιεχομένου χωρεί με απόφαση του Ε.Σ.Ρ., ιδίως στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Τα ίδια κεφάλαια της αδειούχου ανώνυμης εταιρίας έχουν μειωθεί σε σχέση με το απαιτούμενο ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο προς χορήγηση της άδειας , όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4.

β) Το προσωπικό της αδειούχου ανώνυμης εταιρίας έχει μειωθεί σε σχέση με το απαιτούμενο προς χορήγηση της άδειας ελάχιστο αριθμό απασχολουμένων, όπως προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 9.

γ) Δεν τηρούνται οι προβλεπόμενες στο άρθρο 8 προϋποθέσεις που αφορούν το εκπεμπόμενο πρόγραμμα, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ως άνω άδεια.

2. Καταργείται από τη δημοσίευση των άρθρων του παρόντος κεφαλαίου κάθε άλλη διάταξη, η οποία είναι αντίθετη με τις διατάξεις αυτού.

 Άρθρο 16: Σύσταση – Σκοπός – Λειτουργία

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με τη μορφή Ανώνυμης Εταιρίας, για την ανάπτυξη δικτύου επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.4324/2015 (ΦΕΚ A’ 44), όπως αντικατέστησε την παρ.11 του άρθρου 2 του Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α 169), με την επωνυμία «ΕΡΤ Δίκτυο Επίγειας Ψηφιακής Ευρυεκπομπής-ΕΡΤnet A.E.» (στο εξής «Εταιρία») και έδρα το Δήμο Αθηναίων. Ο διακριτικός τίτλος της εταιρίας θα καθοριστεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

2. Η Εταιρία είναι θυγατρική της ΕΡΤ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.4 του Ν. 4324/2015, διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος και συμπληρωματικά από το κ.ν 2190/1920, όπως ισχύει. Το ιδρυτικό καταστατικό της, εγκρίνεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Επικρατείας αρμοδίου για θέματα Δημόσιας Ραδιοτηλεόρασης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Διέπεται δε αυτό, για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στις επόμενες παραγράφους ή δεν ρυθμίζονται κατά διάφορο τρόπο σε αυτές, από τις διατάξεις του κ.ν 2190/20, όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Σκοπός της Εταιρίας είναι η άσκηση ενδεικτικά των ακόλουθων δραστηριοτήτων: α. Η εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, εκμετάλλευση, διαχείριση και ανάπτυξη δικτύου μετάδοσης (διανομής) σημάτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής με χρήση συχνοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, για τη μεταφορά προγραμμάτων περιεχομένου, σύμφωνα με την παρ.11 του άρθρου 2 του Ν.4173/2013, όπως αντικαταστάθηκε από άρθρο 2 του Ν.4324/2015, για την εκπομπή ραδιοτηλεοπτικού σήματος, σύμφωνα με τον Χάρτη Συχνοτήτων, β. Η παροχή υπηρεσιών πολυπλεξίας και μετάδοσης (διανομής) ψηφιακού τηλεοπτικού περιεχομένου (video και ήχος), γ. Η παροχή συμπληρωματικών υπηρεσιών όπως ενδεικτικά η παροχή πληροφοριών προγράμματος (EPG), υπηρεσιών teletext, δ. Η παροχή επιπρόσθετων διαδραστικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ήχου, ραδιοφώνου, δεδομένων και διαδικτύου μέσω ανοιχτών Διεπαφών Προγράμματος Εφαρμογής (Application Programming Interface, API), ε. Η χρήση κατάλληλων αναγνωριστικών στοιχείων για τις Πληροφορίες Υπηρεσιών (Services Information) και στοιχείων Πληροφοριών Συγκεκριμένου Προγράμματος (PSI) διαμορφώνοντας κατάλληλο περιβάλλον πλοήγησης στους δέκτες για το ευρύ κοινό. Για την πραγματοποίηση του παραπάνω σκοπού εφαρμόζεται η παρ.11 του άρθρου 2 του Ν.4173/2013, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν.4324/2015, η δε Εταιρία υπάγεται στον ρυθμιστικό έλεγχο της αρμόδιας αρχής κατά την κείμενη νομοθεσία.

4.Η χρήση των ραδιοσυχνοτήτων και η λειτουργία των εγκαταστάσεων εκπομπής γίνεται με την αυστηρή τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων ασφάλειας, όπως αυτές ορίζονται από τα διεθνή πρότυπα και τις αρμόδιες αρχές. Ιδίως, με την επιφύλαξη ισχύος άλλων ή αλλαγής των προδιαγραφών και απαιτήσεων από την αρμόδια αρχή:

α. Η Εταιρία υποχρεούται να εγκαταστήσει δίκτυο επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής του Χάρτη Συχνοτήτων, που ισχύει και τηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά αυτού και να παρέχει υπηρεσίες πολυπλεξίας και μετάδοσης (διανομής) ψηφιακού τηλεοπτικού σήματος και συμπληρωματικές υπηρεσίες. Στην περίπτωση Εθνικής Κάλυψης, η Περιοχή Κάλυψης που επιτυγχάνει η Εταιρία, οφείλει να καλύπτει τουλάχιστον το προβλεπόμενο στον Χάρτη Συχνοτήτων ποσοστό % του πληθυσμού της χώρας.

β. Η Εταιρία έχει υποχρέωση να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει αριθμό πολυπλεκτών ώστε να καλύψει τουλάχιστον τον αριθμό των παρόχων περιεχομένου οι οποίοι έχουν υποβάλλει αίτηση σύναψης σύμβασης με ρυθμό μετάδοσης που αντιστοιχεί σε ποιότητα τυπικής ευκρίνειας (SD), τηρώντας τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 80, Παρ.1, Εδάφ. Στ’, του Ν.4070/2012 και ειδικότερα το στοιχείο7 ή που πληρούν άλλα κριτήρια νομιμότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5. Η Εταιρία οφείλει να εφαρμόζει ως προς τα χαρακτηριστικά δικτύου (π.χ. χαρακτηριστικά συστήματος, περιεχομένου πολυπλέκτη, χαρακτηριστικά ήχου κ.λ.π) τις πράξεις, αποφάσεις διεθνών, ευρωπαικών και εγχώριων αρμοδίων αρχών και την κείμενη νομοθεσία.

6. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε επτά εκατομμύρια ευρώ (7.000.000) Ευρώ. Το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο για το οποίο εκδίδεται μία ονομαστική και αναπαλλοτρίωτη μετοχή. Πόροι της Εταιρίας είναι:α. έσοδα από την δραστηριότητά της και την εκπλήρωση των σκοπών της και β. έσοδα από άλλες πηγές.

7. Όργανα διοίκησης της εταιρίας είναι το 7μελές Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Οι όροι αποζημίωσης, αντιμισθίας, απασχόλησης, ανάκλησης κ.λ.π. των μελών του Δ.Σ. και του διευθύνοντα συμβούλου, που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με τις παρακάτω παραγράφους, καθορίζονται με την κοινή απόφαση διορισμού τους από τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ραδιοτηλεόρασης και τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά στη διοίκηση της εταιρίας, στη διαχείριση της περιουσίας της, στην εκπροσώπηση της εταιρίας και γενικά στην επιδίωξη του σκοπού της, εκτός των θεμάτων που ανάγονται στις αποκλειστικές αρμοδιότητες της γενικής συνέλευσης.
Το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του που προέρχονται από το Δημόσιο τον Πρόεδρο. Επίσης, το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του που προέρχονται από το Δημόσιο, για πενταετή θητεία, το διευθύνοντα σύμβουλο και τον ανακαλεί για σπουδαίο λόγο με την ίδια διαδικασία.
Το Δ.Σ. είναι επταμελές και εκλέγεται για πενταετή θητεία εκτός από την πρώτη θητεία που παρατείνεται μέχρι την πρώτη γενική συνέλευση και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί την εξαετία. Το Δ.Σ. αποτελείται από :
α. πέντε (5) εκπροσώπους του Δημοσίου, με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων του άρθρου 31 του παρόντος κεφαλαίου, ως εξής: ένα (1) μέλος με τον αναπληρωτή του, ορίζεται από τον Υπουργό Οικονομικών, δύο (2) μέλη με τους αναπληρωτές, ορίζονται από τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο σε θέματα ραδιοτηλεόρασης και δύο (2) μέλη με τον αναπληρωτές τους, από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και
β. δύο (2) εκπροσώπους των εργαζομένων στην εταιρία, με ισάριθμους αναπληρωτές, που ορίζονται ως κατωτέρω.
Τα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να είναι άτομα εγνωσμένης ικανότητας και επιστημονικής κατάρτισης, καθώς και με πείρα και ικανότητα ή ειδικές γνώσεις για τη διοίκηση και οργάνωση επιχειρήσεων και κατά προτίμηση του αντικειμένου της εταιρίας.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων και οι δύο αναπληρωματικοί τους εκλέγονται με άμεση καθολική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η μη υπόδειξη των εκπροσώπων αυτών δεν παρακωλύει τη λειτουργία του Δ.Σ., οι αποφάσεις του οποίου λαμβάνονται με απαρτία τριών (3) μελών.
Τα μέλη του Δ.Σ ανακαλούνται με την ίδια διαδικασία που ορίστηκαν, οποτεδήποτε και αζημίως για την εταιρία.
Σε περίπτωση ανάκλησης, θανάτου , παραίτησης ή αποχώρησης για οποιονδήποτε λόγο μέλους του Δ.Σ. πριν από τη λήξη της θητείας του, το διοικητικό συμβούλιο, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη, συμπληρώνει τον αριθμό των μελών του από τους αναπληρωματικούς της αντίστοιχης κατηγορίας και κατά τη σειρά με την οποία εκλέχθηκαν ή ορίστηκαν μέχρι την επόμενη γενική συνέλευση. Η μη επικύρωση της εκλογής δεν επηρεάζει το κύρος των αποφάσεων του Δ.Σ.
Τα μέλη του Δ.Σ., που προέρχονται από το προσωπικό της εταιρίας κατά τη διάρκεια της θητείας τους σε αυτό, θεωρούνται σε διατεταγμένη υπηρεσία και λαμβάνουν τις αποδοχές της υπηρεσιακής θέσης τους και την αποζημίωση της παρ.1 του παρόντος.

8. Ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της εταιρίας, προϊσταται όλων των υπηρεσιών της εταιρίας, διευθύνει το έργο της, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρίας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών και έχει τις αρμοδιότητες που του αποδίδονται στο καταστατικό και όσες άλλες του αναθέτει εκάστοτε το Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος, απών ή κωλυόμενος, αναπληρώνεται από πρόσωπο που ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. με πρόταση του Διευθύνοντα Συμβούλου.

9.Τα ασυμβίβαστα της παρ.6 του άρθρου 9 του Ν.4173/2013, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του Ν.4324/2015 ισχύουν και ως προς τη κτήση της ιδιότητας μέλους του Δ.Σ. της Εταιρίας.

10. Η γενική συνέλευση αποτελείται από α) τον Υπουργό Οικονομικών, β) τον Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο σε θέματα ραδιοτηλεόρασης και γ)τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, είναι το ανώτατο όργανό της Εταιρίας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά στην εταιρία. Η γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας συγκαλείται από το διοικητικό συμβούλιο και συνέρχεται κανονικά στην έδρα της εταιρίας τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, πάντοτε μέσα στους πρώτους έξι (6) μήνες από τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Το διοικητικό συμβούλιο δύναται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας σε έκτακτη συνεδρίαση, αν το κρίνει σκόπιμο. Στη Γενική Συνέλευση οι Υπουργοί παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους και οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η Γενική Συνέλευση έχει τις αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης Ανώνυμης Εταιρίας, εκτός από εκείνες που ανατίθενται σε άλλα όργανα της εταιρίας από το καταστατικό της εταιρίας και την ισχύουσα νομοθεσία.

11. Με συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ της εταιρίας και της μητρικής ΕΡΤ Α.Ε. ρυθμίζονται θέματα διάθεσης απασχολουμένων από τη μητρική στη θυγατρική ανεξαρτήτως του είδους απασχόλησης τους στην μητρική (μόνιμο προσωπικό, προσωπικό αορίστου ή ορισμένου χρόνου κ.λ.π.), καθώς επίσης το αντικείμενο και η διάρκεια απασχόλησης, οι αποδοχές τους και κάθε άλλο συναφές ζήτημα. Δύναται δε με αποφάσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου να συνάπτονται συμβάσεις έργου με εξωτερικούς συνεργάτες, όταν τούτο κρίνεται αναγκαίο ιδίως στην περίπτωση αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ή για εξειδικευμένο αντικείμενο, που προσδιορίζεται στις συμβάσεις αυτές. Για το μόνιμο και αορίστου χρόνου προσωπικό της Εταιρίας και τη ρύθμιση των σχέσεών του με αυτή θα εκδοθεί εντός 6 μηνών από την έκδοση του παρόντος Γενικός Κανονισμός Προσωπικού (ΓΚΠ), κατόπιν προτάσεως του Δ.Σ και εγκρίσεως της Γενικής Συνέλευσής του, στον οποία θα ρυθμίζονται τα θέματα προσωπικού, τα αναγκαία προσόντα για την πρόσληψη, η διαδικασία και κάθε άλλο συναφές ζήτημα.

Άρθρο 17:

Το άρθρο 6 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α 82), όπως τροποποιήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 123 του Ν.4199/2013 (ΦΕΚ Α 216), αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 6
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
1.Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 4, ο έλεγχος, η ρύθμιση και η εποπτεία της αγοράς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ασκούνται από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), η οποία αποτελεί την Εθνική Ρυθμιστική Αρχή (National Regulatory Authority) σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών και έχει συσταθεί με το ν. 2246/1994 (Α΄ 172). Λειτουργεί ως ανεξάρτητη αρχή με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και έδρα την Αθήνα. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ απολαύουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. Εποπτεύεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
2.Η Ε.Ε.Τ.Τ. συγκροτείται από εννέα (9) μέλη, εκ των οποίων ένας είναι Πρόεδρος και δύο Αντιπρόεδροι. Εκ των δύο Αντιπροέδρων, ο ένας είναι αρμόδιος για τον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ο άλλος για τον τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών. Ως μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. επιλέγονται πρόσωπα εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής κατάρτισης, με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στον τεχνικό, οικονομικό ή νομικό τομέα, ιδίως στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων.
3.Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι επιλέγονται και δι¬ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ύστερα από πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Τα υπόλοιπα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. διορίζονται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Οι πράξεις διορισμού όλων των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. δη¬μοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. είναι τετραετής. Δεν επιτρέπεται ο διορισμός των μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. για περισσότερο από δύο θητείες, διαδοχικές ή μη.

4. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί, με απόφασή της, να εγκαθιστά και λειτουργεί γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Οι αποφάσεις, πράξεις και λοιπά διοικητικά ή μη έγγραφα της Ε.Ε.Τ.Τ. γνωστοποιούνται στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Έκθεση πεπραγμένων της Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλεται κατ’ έτος στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και στον Πρόεδρο της Βουλής. Η Ε.Ε.Τ.Τ. υποβάλλει στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, κατόπιν αιτήματος αυτού, εκθέσεις για την κατάσταση στον τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών.
5.Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Ε.Ε.Τ.Τ. υπηρετούν με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε για το λόγο αυτόν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημοσίου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας. Εφόσον τα μέλη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είναι μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τότε, σε σχέση με την αναστολή ασκήσεως των καθηκόντων τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του Ν.4009/2011 (Α΄195), όπως ισχύει. Τα μέλη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που κατέχουν οποιαδήποτε έμμισθη θέση στο Δημόσιο, απαλλάσσονται κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους.
6. Οι αποδοχές του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών της Ε.Ε.Τ.Τ. καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
7. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, τα λοιπά μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., που δεν είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, δεν επιτρέπεται να ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο δημόσιο λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα, επιχειρηματική ή μη, που δεν συμβιβάζεται με την ιδιότητα και τα καθήκοντα μέλους της Ε.Ε.Τ.Τ. Ιδίως δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος ή λειτουργήματος σε φορείς, ιδιωτικούς ή δημόσιους, και φυσικά πρόσωπα, τα οποία καθοιονδήποτε τρόπο εμπλέκονται με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του άρθρου 12 του παρόντος. Δεν συνιστά ασυμβίβαστο για τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ η άσκηση διδακτικών καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
8.Ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., δεν επιτρέπεται για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Ο Πρόεδρος, οι αντιπρόεδροι και τα μέλη της ΕΕΤΤ δεν επιτρέπεται για πέντε (5) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους να αναλαμβάνουν γενικώς την υπεράσπιση υποθέσεων ενώπιον της ΕΕΤΤ ή την προσφυγή ενώπιον των δικαστηρίων κατά αποφάσεων της Ε.Ε.Τ.Τ. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο των συνολικών αποδοχών και αποζημιώσεων που έλαβε το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. κατά τη διάρκεια της θητείας του.
9.Οι δημόσιοι λειτουργοί, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το κράτος ή δικηγόροι με έμμισθη εντολή, εφόσον διορίζονται μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ., μπορούν να απαλλάσσονται με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού από τα άλλα υπηρεσιακά τους καθήκοντα για το χρόνο που συμμετέχουν στην Ε.Ε.Τ.Τ, λαμβάνοντας το σύνολο των αποδοχών και των επιδομάτων της οργανικής τους θέσης, σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Τ.Τ. Οι ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύουν για τα μέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. που είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο χρόνος αυτός, για όλα τα παραπάνω μέλη, θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια, σε καμία δε περίπτωση η συμμετοχή τους δεν μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υπηρεσιακή τους κατάσταση ή θέση.
10. Τα μέλη και το προσωπικό της Ε.Ε.Τ.Τ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν εκ δόλου ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 14 του παρόντος νόμου ή παρέβησαν το καθήκον εχεμύθειας του άρθρου 26 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως ισχύει.
11. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την εκτέλεση έργων που πραγματοποιεί.

 
Άρθρο 18:

Α. Το άρθρο 10 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82Α) καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Πειθαρχική διαδικασία
1.Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν από τις διατάξεις του παρόντος περί ηλε¬κτρονικών επικοινωνιών, καθώς και από τις διατάξεις του ν. 4053/2012 (Α΄ 44), περί λειτουργίας της ταχυδρο¬μικής αγοράς, καθώς και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση αυτών, τα μέλη της ΕΕΤΤ υπέχουν πειθαρχική ευθύνη.
2. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποτελείται από έναν Σύμβουλο Επικρατείας, έναν Αρεοπαγίτη και τρεις Καθηγητές Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες ή το δίκαιο, η δε θητεία τους είναι τριετής. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών. Για τα μέλη του συμβουλίου που είναι δικαστικοί λειτουργοί απαιτείται απόφαση του οικείου ανώτατου δικαστικού συμβουλίου. Χρέη γραμματέα του συμβουλίου εκτελεί υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του συμβουλίου ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές.
3.Το συμβούλιο συγκροτείται με κοινή απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στην οποία καθορίζεται και η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα, με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν.3833/2010 (Α’ 40), όπως ισχύει. Η απόφαση εκδίδεται εντός εξήντα (60) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
4. Το συμβούλιο συνεδριάζει κατά τις επόμενες παραγράφους του παρόντος, με την παρουσία τεσσάρων τουλάχιστον μελών, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, και αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Αν υπάρχουν περισσότερες από δύο γνώμες, οι ακολουθούντες την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες. Το πειθαρχικό συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό την απαλλαγή ή την παύση του μέλους.
5. Ως πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται: α) η, κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, παράβαση του παρόντος νόμου και της κείμενης νομοθεσίας ιδίως δε σε θέματα παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών και ταχυδρομείων, συναφών ευκολιών και συναφών υπηρεσιών, β) η αποδεδειγμένη πλημμέλεια περί την εκτέλεση των καθηκόντων και υποχρεώσεων, γ) η παράβαση κάθε πράξης, απόφασης κ.λ.π. του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού αναφορικά με την τήρηση των αναφερομένων στο άρθρο 4 του παρόντος και δ) η ασυμβίβαστη και απάδουσα, προς το κύρος, αποστολή και σκοπό της ΕΕΤΤ ως Εθνικής Ρυθμιστικής Αρχής, διαγωγή. Οι επιβαλλόμενες από το πειθαρχικό συμβούλιο ποινές είναι: α) Επίπληξη και β) οριστική παύση

6. Σε περίπτωση εκδόσεως εντός διετίας δύο πειθαρχικών αποφάσεων για επίπληξη στο αυτό μέλος της ΕΕΤΤ για ίδιο ή διαφορετικό πειθαρχικό παράπτωμα, το μέλος εκπίπτει της θέσεώς του

7. Η διαπιστωθείσα, δια αποφάσεως του πειθαρχικού συμβουλίου, παράβαση των άρθρων 7, 8 και 9 συνεπάγεται την οριστική παύση και έκπτωση από θέση του μέλους της ΕΕΤΤ.

8. Το πειθαρχικό συμβούλιο, επιλαμβάνεται της διώξεως αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν έγγραφης ανακοίνωσης Δημόσιας Αρχής ή του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ή επί αναφοράς παντός έχοντος έννομο συμφέρον. Την πειθαρχική αγωγή ασκεί ενώπιον του πειθαρχικού συµβουλίου ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, για τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους και τα µέλη της Ε.Ε.Τ.Τ. και ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Τ.Τ. για τους Αντιπροέδρους και τα µέλη της. Προ τη συντάξεως κατηγορητηρίου, ο Πρόεδρος του πειθαρχικού συμβουλίου, υποχρεούται να καλέσει σε προηγούμενη ακρόαση και παροχή έγγραφων εξηγήσεων το μέλος, με κλήση που επιδίδεται σε αυτό με δικαστικό επιμελητή. Στην κλήση αναφέρεται η ημερομηνία παρουσίας του μέλους ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου, η οποία δεν μπορεί να είναι συντομότερη των 10 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επίδοσης σε αυτόν της κλήσεως. Προ της ακροάσεως και της παροχής έγγραφων εξηγήσεων, κατά την ορισθείσα ημερομηνία, το μέλος δικαιούται να λάβει γνώση της μέχρι τούδε σχηματισθείσας δικογραφίας.

9.Το Πειθαρχικό συμβούλιο συνέρχεται κατά την οριζόμενη ημερομηνία, κατά την οποία το μέλος καταθέτει ενώπιον του συμβουλίου τις έγγραφες εξηγήσεις του, δίδει τις απαιτούμενες διευκρινίσεις, δέχεται ερωτήσεις και εν γένει διευκολύνει το έργο του πειθαρχικού συμβουλίου για τη διαλεύκανση της υποθέσεως. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το πειθαρχικό συμβούλιο διασκέπτεται και εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την οποία είτε: α) κρίνονται ικανοποιητικές και επαρκείς οι εξηγήσεις και παύει οποιαδήποτε περαιτέρω διαδικασία, β) εντέλλει τον Πρόεδρο σε σύνταξη κατηγορητηρίου, στο οποίο αναφέρονται τα πραγματικά περιστατικά, το κατά την παράγραφο 5 πειθαρχικό παράπτωμα και ορίζεται ημέρα και ώρα συνεδριάσεως του πειθαρχικού συμβουλίου για τη συζήτηση της υποθέσεως, στην οποία καλείται να παραστεί ο διωκόμενος, εφόσον δε το επιθυμεί και μετά πληρεξουσίου δικηγόρου. Στις ανωτέρω α και β΄περιπτώσεις, επιδίδεται απόφαση με δικαστικό επιμελητή προς το μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. Οι κατά τα ανωτέρω επιδόσεις των παραγράφων 8 και 9 δύνανται να γίνουν νομίμως και στην έδρα της Ε.Ε.Τ.Τ.

10. Το πειθαρχικό συμβούλιο, για την περίπτωση β΄ του εδαφίου β΄ της παραγράφου 9, κατά την προσδιορισθείσα ημέρα, δύναται κατά την κρίση του και να εξετάσει ή επανεξετάσει μάρτυρες, μετά δε την προφορική ενώπιόν του απολογία του διωκομένου ή σε περίπτωση μη εμφανίσεώς του, μετά την διαπίστωση της νομίμου κλητεύσεως αυτού, εκδίδει παραχρήμα την απόφασή του, δύναται όμως, αν κρίνει αναγκαίο, να διατάξει τη συμπλήρωση του κατηγορητηρίου και επανάληψη της συζητήσεως. Στην περίπτωση αυτή καλείται με νέα κλήση ο διωκόμενος στην οποία ορίζεται νέα ημέρα και ώρα συζητήσεως, η οποία επιδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 8. Η επίδοση αυτή μπορεί να παραληφθεί, εφόσον ο διωκόμενος ήταν παρών και του γνωστοποιείται η νέα ημερομηνία συζητήσεως. Το πειθαρχικό συμβούλιο δύναται επίσης άπαξ να αναβάλει την λήψη αποφάσεως, προκειμένω ενώπιον του να εξετάσει ή επανεξετάσει μάρτυρες, ορίζοντας για το λόγο αυτό νέα δικάσιμο κατά τη συζήτηση της υποθέσεως. Στην περίπτωση αυτή, κλήση του διωκόμενου απαιτείται μόνο εάν αυτός ήταν απών. Οι μάρτυρες προσέρχονται επιμελεία των ενδιαφερομένων. Η μη προσέλευση των μαρτύρων δεν κωλύει την λήψη αποφάσεως.

11. Η απόφαση, ειδικώς αιτιολογημένη συντάσσεται εγγράφως, τηρούνται δε συνοπτικά πρακτικά.

12. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι άμεσα εκτελεστές, κοινοποιούνται δε αμελλητί επιμελεία του Προέδρου αυτού στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, ο οποίος εκδίδει σχετική πράξη, που κοινοποιείται στο μέλος της ΕΕΤΤ.

13. Η πειθαρχική διαδικασία είναι αυτοτελής και ανεξάρτητη. Η ποινική δίκη δεν αναστέλλει την πειθαρχική διαδικασία, δύναται όμως το Πειθαρχικό Συμβούλιο δι`αποφάσεώς του, να διατάξει για εξαιρετικούς λόγους την αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας μέχρι πέρατος της ποινικής δίκης. Πραγματικά γεγονότα, όπως η ύπαρξη ή ανυπαρξία αυτών, τα οποία διαπιστώθηκαν δια τελεσιδίκου αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, λαμβάνονται υπόψη στη πειθαρχική διαδικασία, ουδόλως όμως κωλύεται εντεύθεν το πειθαρχικό συμβούλιο να εκδώσει απόφαση διαφορετική της ποινικής. Εν περιπτώσει πειθαρχικής αθωώσεως ή επιβολής της ποινής της επιπλήξεως, εάν επακολούθησε καταδίκη από το Ποινικό Δικαστήριο, η πειθαρχική διαδικασία επαναλαμβάνεται.

14. Τα πειθαρχικά παραπτώματα, παραγράφονται μετά πενταετία από της τελέσεως αυτών, πάσα όμως πράξη πειθαρχικής διαδικασίας, ως και η κλήση για ακρόαση και για έγγραφες εξηγήσεις και κάθε πράξη ποινικής διώξεως, διακόπτει την παραγραφή. Εν πάση περιπτώσει η προς παραγραφή προθεσμία ουδέποτε δύναται να υπερβεί τα πέντε έτη από της τελέσεως της πράξεως, πλήν της περιπτώσεως κατά την οποία διετάχθη η αναστολή της πειθαρχικής διαδικασίας οπότε και ο χρόνος της παραγραφής του πειθαρχικού παραπτώματος δεν συμπληρώνεται προ της παρόδου έτους από της τελεσιδικίας της αποφάσεως του Ποινικού Δικαστηρίου.
15. Οι διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης, γενικής ή ειδικής. Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται στο παρόν δεν επιτρέπεται αναλογική εφαρμογή άλλων διατάξεων, π.χ. Κώδικα Πολιτικής ή Ποινικής Δικονομίας, οι δε διατάξεις ερμηνεύονται στενά υπό το πρίσμα του επιδιωκόμενου σκοπού του παρόντος και της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος που κυρίως καλείται να υπηρετήσει η Ε.Ε.Τ.Τ.
16. Μέλος της Ε.Ε.Τ.Τ. που, σε αντίθεση με τον παρόντα νόμο και την κείμενη νομοθεσία, γνωστοποιεί, κατά παράβαση του απορρήτου και της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών των οποίων λαμβάνει γνώση ως εκ της θέσεως και της υπηρεσίας του ή αφήνει άλλον να λάβει γνώση αυτών, αποτελεί ειδικό ποινικό αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδων (10.000) Ευρώ έως εξήντα χιλιάδων (60.000 Ευρώ). Αν όμως τέλεσε τη πράξη με σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον αθέμιτο όφελος ή να βλάψει άλλον, επιβάλλεται κάθειρξη. Αν η πράξη του πρώτου εδαφίου τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3)μηνών και χρηματική ποινή.»
Β. Από την έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου, καταργείται το εκδοθέν Π.Δ/γμα 140/2014 (ΦΕΚ Α’ 230).

Άρθρο 19:

Στο άρθρο 80 του Ν.4070/2012 προστίθεται παράγραφος ιη) ως εξής:

«Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, εφόσον αθροιστικά επί τετράμηνο δεν υφίσταται πλήρης εκμετάλλευση πολυπλέκτη, δηλαδή αυτός κατ΄ελάχιστον δεν περιέχει τέσσερεις ροές ψηφιακών δεδομένων, αφαιρείται από τον πάροχο δικτύου που έχει τα σχετικά δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων επίγειας ψηφιακής ευρυεκπομπής και δύναται να διατεθεί ως πανελλήνιας ή περιφερειακής εμβέλειας. Στην απόφαση αυτή μπορεί να προβλεφθεί για τον πάροχο δικτύου χρόνος υποχρεωτικής συνέχισης της παροχής υπηρεσιών πολυπλεξίας από αυτόν έως ότου του δοθεί εντολή διακοπής χρήσης του».

 Άρθρο 20:Τροποποίηση άρθρου 39α του Ν.2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» (ΦΕΚ Α’ 248)

Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 39α του Ν.2859/00 (ΦΕΚ 248Α΄) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 1 του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α) και ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από την ανωτέρω ρύθμιση, εξαιρούνται από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν.4281/2014, τα μεγάλα συγχρηματοδοτούμενα έργα του άρθρου 100 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013»

Άρθρο 21: Τροποποίηση άρθρου 83 του Ν.4313/2014 (ΦΕΚ Α΄261) «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»

Το εδάφιο β΄ του άρθρου 83 του Ν.4313/2014 καταργείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι υφιστάμενες απ΄ευθείας συνδέσεις με κλειστούς αυτοκινητοδρόμους καταργούνται, εφόσον σε αυτούς έχουν κατασκευαστεί και λειτουργούν στα προβλεπόμενα σημεία οι σταθμοί εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών, άλλως αυτές διατηρούνται έως την ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας στα σημεία αυτά των προβλεπομένων σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών. Με την έναρξη του παρόντος κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»

Άρθρο 22:

Η ισχύς του παρόντος θα αρχίσει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Διαβάστε όλες τις MEDIA ειδήσεις εδώ…