Πώληση του 36% της Eurostar ανακοίνωσε ο ΔΟΛ

Διαβάστε την ανακοίνωση του ΔΟΛ:
Ο Δημοσιογραφικός Οργανισμός Λαμπράκη ανακοινώνει ότι στις 31.3.2011 και στο πλαίσιο της αποεπένδυσης του ΔΟΛ από δραστηριότητες μη σχετιζόμενες με το βασικό αντικείμενο της Εταιρείας και της αναδιάρθρωσης του χαρτοφυλακίου των συμμετοχών της σε εταιρείες εκτός του χώρου των ΜΜΕ, μεταβίβασε το 36% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας EUROSTAR ΑΕ που διαχειρίζεται το πρακτορείο τουρισμού TRAVEL PLAN στην εταιρεία EXPRESS HOLIDAYS AE, έναντι τιμήματος 3.000.807,46 ευρώ.

Μετά την πώληση του 36% η ΔΟΛ ΑΕ θα διατηρεί συμμετοχή 15% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Πριν από την πώληση η Eurostar AE ενοποιείτο πλήρως στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΟΛ συνεισφέροντας σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της 31.12.2010 το 13% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, ενώ σε επίπεδο αποτελεσμάτων προ και μετά από φόρους κατέγραφε ζημίες. Μετά την πώληση η εταιρεία δεν θα ενοποιείται πλέον στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου ΔΟΛ.