Ποιοι είναι οι 59 δημοσιογράφοι που προσλαμβάνονται στη ΝΕΡΙΤ;

Δείτε τον πίνακα με τα ονόματα

Τον τελικό πίνακα με τα ονόματα των 59 δημοσιογράφων που προσελήφθησαν για να καλύψουν τις ειδικότητες «σύνταξη – παραγωγή ειδήσεων – εκπομπών» στην Αθήνα ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΝΕΡΙΤ. Η απόφαση και ο πίνακας με τα ονόματα αναρτήθηκε στη Διαύγεια.

Δείτε τον αναλυτικό πίνακα

Οι 59 προσληφθέντες θα υπογράψουν συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου, μετά την ολοκλήρωση των τριών φάσεων (αξιολόγηση τυπικών προσόντων, βαθμολόγηση υποψηφίου από ανεξάρτητους αξιολογητές, προσωπική συνέντευξη) που προβλέπονται στις προκηρύξεις των διαγωνισμών της ΝΕΡΙΤ.

Διαβάστε όλες τις MEDIA ειδήσεις εδώ!