Ποιες εκπομπές πήραν το πράσινο φως στην ΕΡΤ;

Διαβάστε αναλυτικά όσα αναφέρει η ανακοίνωση!

 » Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε., στην υπ’ αριθμ.1058 συνεδρίασή του (Παρασκευή, 12 Οκτωβρίου 2012), ασχολήθηκε με τα ακόλουθα θέματα:

1 Ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΡΤ3 κ. Νικόλαο Σωτηριάδη και τον Γενικό Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Μπλιάτκα, για θέματα που αφορούν στη λειτουργία της ΕΡΤ3.

2 Ενέκρινε την προκήρυξη για την κάλυψη επτά (7) θέσεων μουσικών και χορωδών, για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Μουσικών Συνόλων της Γενικής Διεύθυνσης Ραδιοφωνίας.

3 Ενέκρινε την πρόσληψη του κ. Γεωργίου Τσάμπρα στη θέση του Ραδιοφωνικού Παραγωγού με Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου.

4 Ενέκρινε την απόσπαση τακτικού υπαλλήλου της ΕΡΤ στον Δήμο Χανίων για διάστημα δύο ετών. Επισημαίνεται ότι η μισθοδοσία του δεν θα βαρύνει την ΕΡΤ Α.Ε.

5 Ενέκρινε την ανανέωση 25 επεισοδίων της εκπομπής «Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο. Το μέγιστο προβλεπόμενο κόστος ανά επεισόδιο ανέρχεται σε 13.395 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Επισημαίνεται ότι το κόστος της εκπομπής είναι μειωμένο κατά 5%, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

6 Ενέκρινε την ανανέωση 18 επεισοδίων της εκπομπής «Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ 27» για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο. Το μέγιστο προβλεπόμενο κόστος ανά επεισόδιο ανέρχεται σε 12.578,07 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Επισημαίνεται ότι το κόστος της εκπομπής είναι μειωμένο κατά 10%, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

7 Ενέκρινε την ανανέωση έξι (6) επεισοδίων της εκπομπής «ΕΞΑΝΤΑΣ» για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο. Το μέγιστο προβλεπόμενο κόστος ανά επεισόδιο ανέρχεται σε 34.292 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Επισημαίνεται ότι το κόστος της εκπομπής είναι μειωμένο κατά 15%, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

8 Ενέκρινε την ανανέωση 10 επεισοδίων της εκπομπής «ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» για την τρέχουσα τηλεοπτική περίοδο. Το μέγιστο προβλεπόμενο κόστος ανά επεισόδιο ανέρχεται σε 25.512,88 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). Επισημαίνεται ότι το κόστος της εκπομπής είναι μειωμένο κατά 20%, σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. 

9 Ενέκρινε το πόρισμα της Επιτροπής Επιλογής Αξιολόγησης, η οποία εξέτασε τις ενστάσεις που κατετέθησαν σχετικά με τον διαγωνισμό για την πρόσληψη 350 εργαζομένων στην ΕΡΤ, βάσει της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου με αριθμό ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.19/9/1852/2.2.12. Το Δ.Σ. απεδέχθη την εισήγηση της Επιτροπής για τα κριτήρια πρόσληψης, λαμβάνοντας υπόψη τη διακήρυξη και το σχετικό νόμο, βάσει των οποίων δεν μπορούσε να ληφθεί υπόψη κανένα άλλο πρόσθετο κριτήριο, μεταξύ των οποίων και το καλλιτεχνικό έργο.

10. Ενημερώθηκε για το θέμα του Euronews από την αρμόδια Επιτροπή που συγκρότησε η ΕΡΤ για να εξετάσει το ζήτημα. Επίσης, ενημερώθηκε και για τη σύσταση Ειδικής Επιτροπής στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, η οποία εξετάζει τις παραμέτρους του θέματος.

11. Ενέκρινε το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης με τον ΕΣΑΚΕ, για την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης του Πρωταθλήματος Μπάσκετ Α1 Ανδρών. Η ΕΡΤ απέκτησε τα δικαιώματα μετάδοσης (και για την ERT World) έναντι του ποσού των 2.908.000 € και 600.000 € σε διαφημιστικό χρόνο (σύνολο 3.508.000 €), ποσό μειωμένο κατά 20% από την αντίστοιχη περσινή συμφωνία.

12. Ενέκρινε την τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 1026/9.1.12, Θ. 15ο, για τη συμμετοχή της ΕΡΤ σε συμπαραγωγή ταινίας μικρού μήκους, λόγω παραίτησης του αρχικώς ορισθέντος εκτελεστή παραγωγής και συμπαραγωγού. Την παραγωγή αναλαμβάνει άλλη εταιρεία.

13. Ενέκρινε την απόκτηση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων μετάδοσης για τα Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα Κολύμβησης LEN την περίοδο 2013 – 2016. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 100.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ (δηλαδή, 25.000 ευρώ ανά έτος).

14. Ενέκρινε την επέκταση πληρεξουσίου σε συνεργαζόμενους δικηγόρους» .

Διαβάστε όλες τις MEDIA ειδήσεις εδώ!