Ποιες εκπομπές πήραν το πράσινο φως στην ΕΡΤ;

Ποιο είναι το κόστος της καθεμιάς;

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ Α.Ε., στη συνεδρίασή του (Πέμπτη 25 Οκτωβρίου 2012), αποφάσισε μεταξύ άλλων και τα εξής:

– Ενέκρινε την ανανέωση ανάθεσης παραγωγής της εκπομπής δεκατριών (13) επεισοδίων της εκπομπής με τίτλο «ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ». Το ανώτατο προϋπολογισθέν κόστος ανά επεισόδιο εκτιμάται σε 9.660 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

– Ενέκρινε την εκτέλεση παραγωγής σειράς δέκα (10) εκπομπών με τίτλο «ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ». Το ανώτατο προϋπολογισθέν κόστος ανά επεισόδιο εκτιμάται σε 11.502,60 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

– Ενέκρινε την ανανέωση ανάθεσης παραγωγής πέντε (5) επεισοδίων της σειράς μουσικών εκπομπών με τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ». Το ανώτατο προϋπολογισθέν κόστος ανά επεισόδιο εκτιμάται σε 29.312 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

– Ενέκρινε την ανανέωση εκτέλεσης παραγωγής δεκατριών (13) επεισοδίων της σειράς εκπομπών με τίτλο «DOCVILLE». Το ανώτατο προϋπολογισθέν κόστος ανά επεισόδιο εκτιμάται σε 16.319 ευρώ (πλέον ΦΠΑ). 

– Ενέκρινε την ανανέωση εκτέλεσης παραγωγής έξι (6) επεισοδίων σειράς εκπομπών με τίτλο «ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ». Το ανώτατο προϋπολογισθέν κόστος ανά επεισόδιο εκτιμάται σε 8.823 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

– Ενέκρινε την ανανέωση εκτέλεσης παραγωγής δεκαπέντε (15) επεισοδίων της σειράς εκπομπών με τίτλο «ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ». Το ανώτατο προϋπολογισθέν κόστος ανά επεισόδιο εκτιμάται σε 17.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

– Ενέκρινε την ανανέωση εκτέλεσης παραγωγής δέκα (10) επεισοδίων της σειράς εκπομπών με τίτλο «ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ». Το ανώτατο προϋπολογισθέν κόστος ανά επεισόδιο εκτιμάται σε 15.796 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Διαβάστε όλες τις MEDIA ειδήσεις εδώ!