Όχι στην συμπληρωματική επιχορήγηση του ΑΠΕ από το Γενικό Λογιστήριο

Συγκεκριμένα ο Γ.Γ. της διεύθυνσης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στο ΑΠΕ αναφέροντας εμμέσως πλην σαφώς ότι οι μισθοί των εργαζομένων στο πρακτορείο βρίσκονται στον «αέρα» από τον Ιούνιο και μετά επισημαίνοντας ότι «από τις πληρωμές που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τον Απρίλιο του 2011 προκύπτει ότι η επιχορήγηση του ΑΠΕ από τον τακτικό προϋπολογισμό ενδεχομένως να μην επαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους».
 
Απαντώντας στο αίτημα των Γενικών Γραμματειών Επικοινωνίας και Ενημέρωσης για αναμόρφωση του ποσοστού διάθεσης στον Κωδικό Ανάλυση Εξόδων (ΚΑΕ) το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υπενθυμίζει ότι το ποσοστό της διαθέσιμης πίστωσης του ΚΑΕ 2593 «Επιχορήγηση του Α.Π.Ε» αυξήθηκε ήδη από 40% σε 60% προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή μισθοδοσίας, ασφαλιστικών ταμείων και λοιπών εξόδων μέχρι και τον Ιούνιο του 2011.
 
Με την ευκαιρία υπενθυμίζεται ότι καμμία εγγραφή πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό για επιχορήγηση δεν σημαίνει κατά ανάγκη και υποχρέωση καταβολής της και συνεπώς δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη η διάθεση ολόκληρου του ποσού της προβλεπόμενης στον προϋπολογισμό πίστωσης.
 
Στο τέλος καταλήγει, προτρέποντας τη διοίκηση του ΑΠΕ να προσαρμόσει τις ανάγκες του στις δυνατότητες που παρέχουν οι διαθέσιμες κάθε φορά πιστώσεις επιχορήγησης και τα ίδια έσοδα του πρακτορείου.

Πηγή: fimotro.blogspot.com