ΝΕΡΙΤ: Στάλθηκαν 5.168 αιτήσεις για την κάλυψη 356 θέσεων!

Πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα, που δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας διεξάγει, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Συνολικά 5.168 αιτήσεις υποβλήθηκαν για την κάλυψη 356 θέσεων εκτός ΑΣΕΠ (132 δημοσιογράφων και 224 θέσεων καλλιτεχνικών ειδικοτήτων) στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στη σχετική προκήρυξη που δημοσίευσε η ΝΕΡΙΤ Α.Ε. μέσα από την ιστοσελίδα www.opengov.gr και η οποία έκλεισε σήμερα το μεσημέρι. Επίσης, στην ίδια σελίδα υπεβλήθησαν και 159 αιτήσεις για την πρόσκληση που αφορούσε στην κατάρτιση Μητρώου Αξιολογητών, οι οποίοι θα συμβάλλουν στην επιλογή του προσωπικού της ΝΕΡΙΤ.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των αιτήσεων που υπεβλήθησαν ανά προτεινόμενη θέση, έχουν ως εξής:

 Θέσεις καλλιτεχνικών ειδικοτήτων

ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθετών (ΑΘΗΝΑ – 25 Θέσεις) 219
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Σκηνοθετών (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 3 Θέσεις) 39
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης) (ΑΘΗΝΑ – 11 Θέσεις) 82
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης) (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 3 Θέσεις) 15
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών (ΑΘΗΝΑ – 10 Θέσεις) 97
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 2 Θέσεις) 28
ΠΕ Σχεδιαστών Αναλυτών Προγράμματος (ΑΘΗΝΑ – 5 Θέσεις) 51
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης) (ΑΘΗΝΑ – 10 Θέσεις) 192
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Διευθυντών Παραγωγής (Τηλεόρασης) (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 2 Θέσεις) 29
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Γραφιστών (ΑΘΗΝΑ – 12 Θέσεις) 367
ΤΕ Συντηρητών Φωτογραφίας (ΑΘΗΝΑ – 1 Θέσεις) 34
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Διευθυντών Φωτογραφίας (ΑΘΗΝΑ – 2 Θέσεις) 39
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Φωτιστών (ΑΘΗΝΑ – 4 Θέσεις) 87
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Εικονοληπτών (ΑΘΗΝΑ – 30 Θέσεις) 290
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Εικονοληπτών (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 5 Θέσεις) 41
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager) (ΑΘΗΝΑ – 5 Θέσεις) 35
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Βοηθών Σκηνοθετών Τηλεοπτικού Πλατό (floor manager) (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 1 Θέσεις) 6
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Μοντέρ (ΑΘΗΝΑ – 31 Θέσεις) 234
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Μοντέρ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 3 Θέσεις) 54
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Ηχοληπτών (ΑΘΗΝΑ – 37 Θέσεις) 485
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Ηχοληπτών (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 8 Θέσεις) 96
ΤΕ Εκφωνητών (ΑΘΗΝΑ – 4 Θέσεις) 89
ΠΕ Διευθυντών Παραγωγής (Μουσικών Συνόλων) (ΑΘΗΝΑ – 2 Θέσεις) 21
ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ Παραγωγών Μουσικών Προγραμμάτων (ΑΘΗΝΑ – 8 Θέσεις) 159

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2.789

Θέσεις δημοσιογράφων

ΑΡΧΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΑΘΗΝΑ – 2 Θέσεις) 68
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 3 Θέσεις) 68
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΑΘΗΝΑ – 6 Θέσεις) 128
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΑΘΗΝΑ – 16 Θέσεις) 324
ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 7 Θέσεις) 181
ΣΥΝΤΑΞΗ-ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ-ΕΚΠΟΜΠΩΝ (ΑΘΗΝΑ – 59 Θέσεις) 1198
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – 5 Θέσεις) 86
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΤΟΜΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΟ (ΑΘΗΝΑ – 22 Θέσεις) 255
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (ΑΘΗΝΑ – 4 Θέσεις) 35
ΠΟΛΙΤΙΚΟ-ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ (ΑΘΗΝΑ – 8 Θέσεις) 36

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: 2.379

Πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα, που δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας διεξάγει, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Η ΝΕΡΙΤ έχει προβλέψει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες προκειμένου να διασφαλιστεί η τήρηση των αρχών ανεξαρτησίας και εμπιστευτικότητας στην επιλογή του κατάλληλου προσωπικού της, σε ειδικότητες που εκ του νόμου δεν εμπίπτουν σε διαδικασίες ΑΣΕΠ.