ΝΕΡΙΤ: Παράταση υποβολής υποψηφιοτήτων για το Εποπτικό Συμβούλιο

Διαβάστε την ανακοίνωση της ΝΕΡΙΤ

Παρατείνεται έως τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 18.00 η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση των θέσεων των επτά μελών του Εποπτικού Συμβουλίου της ΝΕΡΙΤ, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4173/2013 (παράγραφος 6, του άρθρου 8, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

Η σχετική απόφαση για την παράταση της προθεσμίας, έχει δημοσιευθεί στη «Διαύγεια», στη διεύθυνση http://bit.ly/1r14p6P.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υποβολής της αίτησης, τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, καθώς και το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, διατίθενται στη διεύθυνση http://bit.ly/1GTaIh9.