Η ΕΡΤ ζητά ορκωτούς λογιστές… για τη ΝΕΡΙΤ

Το ΔΣ θέλει να διαπιστώσει τη νομιμότητα των συμβάσεων που έγιναν επί ΝΕΡΙΤ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΡΤ προς ορκωτούς λογιστές για να κάνουν «έλεγχο των εν ισχύ συμβάσεων της εταιρίας για την προμήθεια αγαθών, υπηρεσιών και…