ΕΡΤ:Προκήρυξη για τρεις δραματικές και δύο κωμικές σειρές

Η ΕΡΤ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην παραγωγή σειρών μυθοπλασίας, οι οποίες θα εμπλουτίσουν το προσεχές πρόγραμμά της, με προτεραιότητα την τηλεοπτική ζώνη 20:00-23:00. Συγκεκριμένα, σχεδιάζεται η μετάδοση δραματικών και κωμικών σειρών εβδομαδιαίας συχνότητας οι οποίες θα πρέπει να βασίζονται σε πρωτότυπα σενάρια, ή διασκευές σύγχρονων και κλασσικών λογοτεχνικών έργων. Ειδικότερα επιδιώκεται η παραγωγή και η μετάδοση σειρών με ενδιαφέρουσα πλοκή και πρωτοτυπία τόσο στη φόρμα, όσο και στο περιεχόμενο.

Α. Δραματικές Σειρές

Αριθμός επεισοδίων:

α) 8 έως 10 επεισόδια Χ 45΄, με ενδεικτικό χρόνο έναρξης μετάδοσης τον Οκτώβριο 2011

β) 16 έως 20 επεισόδια Χ 45΄, με ενδεικτικό χρόνο έναρξης μετάδοσης τον Ιανουάριο 2012

γ) 24 έως 26 επεισόδια Χ 45΄, με ενδεικτικό χρόνο έναρξης μετάδοσης τον Οκτώβριο 2012

Β. Κωμικές Σειρές

Αριθμός επεισοδίων:

α) 8 έως 10 επεισόδια Χ 45΄, με ενδεικτικό χρόνο έναρξης μετάδοσης τον Οκτώβριο 2011

β) 16 έως 20 επεισόδια Χ 45΄, με ενδεικτικό χρόνο έναρξης μετάδοσης τον Ιανουάριο 2012