Επίθεση Παππά σε Κοντομηνά – Βαρδινογιάννη – Τίποτα δεν τελείωσε για τους 4 υπερθεματιστές!

τηλεοπτικές άδειες
ÓõíÜíôçóç ôùí áñìïäßùí êõâåñíçôéêþí óôåëå÷þí ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí ôåóóÜñùí ðñïóùñéíþí õðåñèåìáôéóôþí óôç ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÅíçìÝñùóçò êáé Åðéêïéíùíßáò, ôçí ÄåõôÝñá 5 Óåðôåìâñßïõ 2016. (EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Άφησε αιχμές και για τον Γιάννη Αλαφούζο, ενώ για την υπόθεση Καλογρίτσα παρέπεμψε στην ανακοίνωση της Τράπεζας Αττικής.

Αποκαλυπτικός για τη συνέχεια της διαδικασίας του διαγωνισμού για τις 4 τηλεοπτικές άδειες ήταν ο υπουργός Επικρατείας, Νίκος Παππάς, ενώ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον των κυρίων Κοντομηνά και Βαρδινογιάννη με αφορμή και το perouka_gate.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 ο κ. Παππάς είπε…