Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα των προσλήψεων στη ΝΕΡΙΤ

Δημοσιεύτηκαν τα αποτελέσματα της προκύρηξης 1Κ/2014 ΠΕ και ΤΕ στην ιστοδελίδα του ΑΣΕΠ.

Τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2014 αφορούν την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 71 θέσεων προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) και 119 θέσεων προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στη ΝΕΡΙΤ ΑΕ.

Οι οριστικοί πίνακες διοριστέων θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων που μπορούν να υποβάλλονται από 12 Απριλίου έως και την πάροδο της 22ας Απριλίου 2014.

Στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ έχουν αναρτηθεί οι αλφαβητικοί πίνακες διοριστέων, καθώς και οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων. Δείτε τους ΕΔΩ.