Δεν πέφτει μαύρο ως τον Φεβρουάριο – Τα πάνω, κάτω στα κανάλια

Óôéãìéüôõðï áðü ôïí ôçí ÃåíéêÞ Ãñáììáôåßá ÅíçìÝñùóçò êáôá ôçí äéÜñêåéá ôçò äçìïðñáóßáò ãéá ôéò ôçëåïðôéêÝò Üäåéåò, ôçí ÔåôÜñôç 31 Áõãïýóôïõ 2016. (EUROKINISSI/ÓÔÅËÉÏÓ ÌÉÓÉÍÁÓ)
Η αποχώρηση Καλογρίτσα άνοιξε έναν νέο κύκλο για τα κανάλια. Κυρίως για εκείνα που εκπέμπουν χωρίς να έχουν εξασφαλίσει τηλεοπτική άδεια και θα πρέπει, βάσει νόμου, η DIGEA εντός 90 ημερών να ... κατεβάσει τους διακόπτες ρίχνοντας μαύρο.

Ωστόσο το μαύρο, αλλά και το ποια είναι θα είναι τα κανάλια χωρίς άδεια μέσα στο επόμενο διάστημα είναι δυο ζητήματα που χωρούν μεγάλη συζήτηση αυτή την ώρα. Η αποχώρηση Καλογρίτσα από την κούρσα της αδειοδότησης έδωσε τη σκυτάλη στον Ιβάν Σαββίδη που δηλώνει έτοιμος να δώσει τα χρήματα για την τηλεοπτική άδεια, αλλά και εκείνος δεν διαθέτει κανάλι.

Αυτή η εξέλιξη έχει διπλό αντίκτυπο. Πρώτα απ’ όλα θα πρέπει να περάσει ένα πενθήμερο ελέγχου του πόθεν έσχες του, όπως συνέβη και με όλους τους υπόλοιπους διεκδικητές αλλά και προθεσμία 15 ημερών για την καταβολή της πρώτης δόσης.

Στη συνέχεια και εάν όλα πάνε καλά θα πρέπει να…