Αθώος ο Δ. Κοντομηνάς από τις κατηγορίες Τσοτσορού

Σύμφωνα με τη επίμαχη μήνυση, την περίοδο 2003-2004 ο κ. Κοντομηνάς , προχώρησε σε εσωτερικό δανεισμό ύψους 68 εκατομμυρίων ευρώ με τη μορφή αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό τη νομοθεσία περί βασικού μετόχου. Αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών-σύμφωνα πάντα με τον μηνυτή-ήταν να ζημιώσει την εταιρεία μετά το πρόστιμο που επέβαλε το ΕΣΡ ύψους 1,5 εκ ευρώ.

Ωστόσο, το δικαστήριο κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση, έκρινε ότι δεν στοιχειοθετείται η κατηγορία σε βάρος του επιχειρηματία καθώς τα χρήματα δόθηκαν προς ενίσχυση του καναλιού λόγω των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε τη περίοδο εκείνη. Σύμφωνα με το δικαστήριο, δεν επήλθε ζημία στα συμφέροντα της εταιρίας και των μετοχών της, ούτε μείωση της αξίας της μετοχής πριν ή μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.