Απορρίφθηκαν από το ΣτΕ οι αιτήσεις των 7 για τις τηλεοπτικές άδειες

Τηλεοπτικές άδειες

Κανονικά θα γίνει όπως είχε προγραμματισθεί ο διαγωνισμός για τις τηλεοπτικές άδειες αφού ο Πρόεδρος του ΣτΕ κ. Νίκος Σακελλαρίου απέρριψε το αίτημα για πάγωμα της διαδικασίας.

Απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας οι αιτήσεις προσωρινών διαταγών των επτά τηλεοπτικών καναλίων με τις οποίες ζητούσαν προσωρινό πάγωμα της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χορήγηση των αδειών…