Αποφασίζεται εκ περιτροπής εργασία στον »Αγγελιοφόρο»

Η κοινή εταιρεία των ΔΟΛ- Πήγασου- Μπακατσέλου, που εκδίδει τον »Αγγελιοφόρο» αφήνει το σχέδιο για τη σύναψη επιχειρησιακής σύμβασης με μειώσεις αποδοχών 10%-20% και επιδιώκει μονομερώς να επιβάλει την , εκ περιτροπής απασχόληση, βασιζόμενη στο ν. 3846/2010 του Α. Λοβέρδου, στα πρότυπα της “Καθημερινής”.

Οι επικεφαλής των επιμέρους τμημάτων του εκδοτικού συγκροτήματος έχουν ήδη λάβει εντολή από τη διοίκηση της επιχείρησης να συντάξουν πρόγραμμα εργασίας του προσωπικού , σύμφωνα με το οποίο η εργασία όλων θα παρέχεται επί 4 ημέρες την εβδομάδα. Η εφαρμογή αυτού του σχεδίου ισοδυναμεί με μειώσεις αποδοχών σε ποσοστό 20% και με υπερεντατική εργασία, χωρίς να υφίσταται οποιαδήποτε δέσμευση για διατήρηση των θέσεων εργασίας. Κι όλα αυτά συμβαίνουν ,την ώρα οι εκπρόσωποι των εργαζομένων έχουν αναλάβει την πρωτοβουλία να καταθέσουν δέσμη προτάσεων για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας της επιχείρησης και την αναπτυξιακή ενδυνάμωσή της, ώστε να υπερβεί την κρίση.