Η απάντηση στον Alpha για το βίντεο μέσα από τη δημοπρασία των τηλεοπτικών αδειών

Απάντηση στο αίτημα του τηλεοπτικού σταθμού "Alpha" για χορήγηση του μαγνητοσκοπημένου υλικού από τη δημοπρασία για τις τηλεοπτικές άδεες έδωσε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Στην απάντηση της η Αρχή επισημαίνει πως το υλικό που έχει βιντεοσκοπηθεί με τις 66 ώρες της δημοπρασίας, αποτελεί απλά προσωπικά δεδομένα και όχι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και καταλήγει πως «δεν απαιτείται η παροχή άδειας της Αρχής εφόσον δεν έλαβε χώρα η επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων αλλά απλών».

Συνεπώς η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας σύμφωνα με την Αρχή θα πρέπει να σταθμίσει αν ο τηλεοπτικός σταθμος Alpha δικαιούται να πάρει το καταγεγραμμένο υλικό και γενικότερα να εξετάσει τη συνδρομή των νομιμών προυποθέσεων για κάτι τέτοιο. Αυτό θα πρέπει να γίνει, σύμφωνα με την Αρχή, βάση των προυποθέσεων που θέτει η νομοθεσία…