Ανακοίνωση του ΣΚΑΙ για την ανάθεση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης αδειών!

ΣΚΑΪ
Διαβάστε αναλυτικά όλα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Ανακοίνωση για την ανάθεση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας των αδειών στην Singular Logic εξέδωσε ο ΣΚΑΙ.

Η ανακοίνωση:

«Ερωτηματικά προκαλεί η φθίνουσα ευαισθησία για τη διαφάνεια του αρμόδιου Υπουργού κ. Ν. Παππά, όσον αφορά στην επιλογή του αναδόχου που θα αναλάβει εργολαβικά τον «σχεδιασμό, ανάπτυξη και εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος που απαιτείται για τη διεξαγωγή της δημοπρασίας βάσει των απαιτήσεων του κεφαλαίου 7 της υπ’ αριθμ 1/2016 Προκήρυξης».

Ξεκίνησε με δημόσια πρόσκληση στις 4/7/2016 για εκδήλωση ενδιαφέροντος, η οποία «δημοσιεύεται στο διαδίκτυο για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας». Στην πρόσκληση αυτή περιγραφόταν πλήρως το έργο και τα παραδοτέα, κατά την βούληση του Υπουργού, σε κείμενο 66 σελίδων.

Όταν, στις 19/7/2016, ο πρόχειρος διαγωνισμός ματαιώθηκε λόγω του ότι «δεν κατατέθηκε καμία προσφορά», κυβερνητικοί κύκλοι διατείνονταν ότι το έργο θα το αναλάβει η ΕΕΤΤ. Η ΕΕΤΤ όμως δήλωσε επισήμως ότι δεν μπορεί να αναλάβει το έργο.

Στις 25/7/2016, μετά την ματαίωση, εκλήθησαν οι υποψήφιοι τηλεοπτικοί σταθμοί για να «εκπαιδευθούν» στο σύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με ταχύρρυθμα σεμινάρια εξοικείωσης, όμως, τότε, τους παρουσιάσθηκε ένα σύστημα εξ ολοκλήρου χειροκίνητο, σε αντίθεση με τις προδιαγραφές της Προκήρυξης.

Μπροστά στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν ανακλήθηκε ολοσχερώς το πρόγραμμα των σεμιναρίων. Όμως, μέχρι σήμερα δεν μας χορηγούνται αυτές οι οδηγίες παρόλο που ζητήθηκαν από την αρμόδια επιτροπή διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

Έτσι, στις 4/8/2016, με νεώτερη απόφαση «με εντολή Υπουργού», έγινε δεκτή και εγκρίθηκε η ανάθεση στην εταιρία Singular Logic, ως μειοδότριας σε πρόχειρο διαγωνισμό και με αντάλλαγμα 39.900 ευρώ προ ΦΠΑ η οποία καλείται να υλοποιήσει ένα έργο με διαδικασίες fast truck εντός του Αυγούστου!!!

Όμως, στην περίπτωση αυτή, η πρόσκληση δεν δημοσιεύθηκε «στο διαδίκτυο για λόγους μεγαλύτερης διαφάνειας». Ούτε δημοσιεύονται πουθενά οι ακριβείς προδιαγραφές του έργου που ανατίθεται στον ανάδοχο. Ούτε οι αναλυτικοί όροι αυτής της συνεργασίας. Αντίθετα, κατά την απόφαση, «οι αναλυτικοί όροι αυτής της συνεργασίας θα ορισθούν λεπτομερώς στη σχετική σύμβαση που ΘΑ υπογραφεί». Και δεν κοινοποιείται η απόφαση αυτή στους λοιπούς που συμμετείχαν στον πρόχειρο διαγωνισμό αλλά δεν μειοδότησαν.

Αναμένουμε, με μεγάλο ενδιαφέρον από την «SingularLogic», μέλος του Marfin Investment Group (MIG), την παράδοση του έργου που ανέλαβε, ελπίζοντας ότι αυτό θα ικανοποιεί πλήρως τις διεθνείς και ειδικότερα τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές υλοποίησης των κανόνων Διαφάνειας, Δημοσίευσης και του Αδιάβλητου, έτσι όπως προβλέπεται για τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες, προφυλάσσοντας, έτσι και την φήμη της…

Τα ερωτήματα παραμένουν:

1.   Ποιες είναι οι αναλυτικές προδιαγραφές του έργου που ανατίθεται; Γιατί δεν δημοσιοποιούνται;

2.   Ποιοι είναι οι όροι ανάθεσης του έργου στον μειοδότη; Γιατί δεν δημοσιοποιούνται;

3.   Ποιοι λοιποί φορείς έλαβαν μέρος σε αυτόν τον τελευταίο πρόχειρο διαγωνισμό; Γιατί δεν δημοσιοποιούνται;

4.   Ποιο είναι το περιεχόμενο του 27/4.8.2016 πρακτικού της Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης που προτείνει την ανάθεση στη Singular Logic; Γιατί δεν δημοσιοποιείται;

Γιατί παρατηρούνται αυτές οι διαρκείς εκπτώσεις στη διαφάνεια ενόψει διενέργειας του διεθνούς διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές αδειοδοτήσεις γεγονός που ήδη ενισχύει τις ανησυχίες για το αδιάβλητο των σχετικών διαδικασιών;».