Αλλαγές στα μετοχολόγια για Alpha, Alter, Star

Στο Δ.Σ. του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA προστέθηκε ο Μιχαήλ Κεφαλογιάννης του Ευαγγέλου και στον ALTER ως νέος μέτοχος με 1% των μετοχών προστέθηκε ο Γεώργιος Σοφιανός του Νικολάου. Μικρές αυξομειώσεις παρατηρήθηκαν στις μετοχές ορισμένων μετόχων των τηλεοπτικών σταθμών Alpha και Star.