Ακυρώθηκε πρόστιμο του ΕΣΡ σε τηλεοπτικό σταθμό!

Το Δ' Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) ακύρωσε απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ)...

του 2007, που είχε επιβάλει στον τηλεοπτικό σταθμό «Extra Channel 3» πρόστιμο 20.000 ευρώ για παραβάσεις της τηλεοπτικής νομοθεσίας.

Το ΣτΕ ακύρωσε το πρόστιμο κρίνοντας -σύμφωνα με νομολογία του την οποία διαμόρφωσε πέρυσι – ότι το ΕΣΡ δεν είχε νόμιμη συγκρότηση. Και αυτό διότι συμμετείχαν στη σύνθεση του τρία μέλη, οι Ι. Λασκαρίδης, Ε. Δεμίρη, Γ. Παπακώστας, των οποίων η τετραετής θητεία είχε λήξει από τον Ιούνιο του 2006, χωρίς να έχουν οριστεί τα νέα μέλη του ΕΣΡ.

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΣτΕ (1098/2011), η μη επιλογή των νέων μελών από τη διάσκεψη των προέδρων της Βουλής και η παράταση της θητείας των παλαιών μελών για διάστημα πέραν των 15 μηνών από τη λήξη της θητείας τους, υπερβαίνει τον εύλογο χρόνο κατά το οποίο θα ήταν συνταγματικά ανεκτή η εν λόγω παράταση.

Το Δ' Τμήμα του ΣτΕ σημειώνει στη νέα του απόφαση (1926/2012) ότι μετά την περσινή (1098/2011) απόφασή του, δημοσιεύθηκε νέος νόμος (3979/16.6.2011) που όρισε ότι κατά την αληθινή έννοια του παλαιότερου νόμου (3051/2002 ) η αυτοδίκαιη παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΡ καλύπτει ισόχρονο διάστημα μέχρι το διορισμό νέων μελών και είναι επιτρεπτή για όσο χρόνο δεν έχουν οριστεί τα νέα μέλη.

Το ΣτΕ δέχθηκε, όμως, ότι ο παλαιότερος νόμος ήταν σαφής, δεν έχρηζε ερμηνείας, η νεότερη διάταξη του νόμου 3979/2011 δεν δύναται να θεωρηθεί ως γνησίως ερμηνευτική της παλαιότερης διάταξης το νόμου 3051/2002 και επομένως δεν έχει αναδρομική ισχύ, αλλά ισχύει μόνο από τη δημοσίευση του νέου νόμου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ όλες τις ειδήσεις MEDIA