Ζημίες παρουσιάζουν όλες οι εταιρίες των ΜΜΕ

Διαβάστε τα οικονομικά στοιχεία των εταιριών

…λόγω της πώλησης του 70% των μετοχών του «Πρώτου Θέματος» έναντι 21 εκατ. ευρώ, όλες οι υπόλοιπες
έχουν αρνητικό πρόσημο.

Ο κύκλος εργασιών υποχωρεί σε όλες τις εταιρείες, όπως και τα ίδια κεφάλαια, για την κάλυψη των ζημιών. Ο φόβος για την επιβίωση των εκδοτικών εταιρειών είναι περισσότερο από προφανής.

Αναλυτικά: Ο Όμιλος ΔΟΛ χάνει 54 εκατ. ευρώ σε τζίρο, υποχωρώντας στα 201 εκατ. ευρώ και εκτοξεύοντας τις ενοποιημένες ζημίες του στα 43 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια να υποχωρούν στα 24 εκατ. ευρώ από 73 εκατ.
ευρώ στο τέλος του 2009. Ο Όμιλος του Πήγασου εμφανίζει ενοποιημένες ζημίες 33 εκατ. ευρώ έναντι 15 εκατ. ευρώ το 2009. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του έπεσε στα 162 εκατ. ευρώ από 227 εκατ. ευρώ το 2009 και τα
ίδια κεφάλαια του ομίλου στα 66 εκατ. ευρώ από 97 εκατ. ευρώ το 2009. Ο Όμιλος του Mega έχασε 27 εκατ. ευρώ σε τζίρο, υποχωρώντας στα 112 εκατ. ευρώ, εμφανίζοντας ενοποιημένες ζημίες 27 εκατ. ευρώ παρότι η κυπριακή
εταιρεία που ενοποιείται στο αποτέλεσμα έχει ελάχιστη δραστηριότητα, που δεν δικαιολογεί τόσο υψηλές ζημίες. Τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν στα 102 εκατ. ευρώ από 128 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2009. Ο Όμιλος της Καθημερινής είχε μικρότερες απώλειες, με ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 82 εκατ. ευρώ το 2010 έναντι 90 εκατ. ευρώ το 2009 και συνολικές ενοποιημένες ζημίες 5,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ το 2009. Ο Όμιλος των Αττικών Εκδόσεων έχασε περίπου 12 εκατ. ευρώ σε τζίρο, υποχωρώντας στα 63 εκατ. ευρώ, με ενοποιημένες ζημίες 1 εκατ. ευρώ. Ο
Όμιλος της Χ. Κ. Τεγόπουλος εμφάνισε ζημίες 25 εκατ. ευρώ έναντι 19 εκατ. ευρώ το 2009 και ενοποιημένο κύκλο εργασιών ύψους 60 εκατ. ευρώ έναντι 79 εκατ. ευρώ το 2009. Τα ίδια κεφάλαια του ομίλου μειώθηκαν στα
30 εκατ. ευρώ. Τέλος, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών των Τεχνικών Εκδόσεων μειώθηκε στα 7 εκατ. ευρώ, με ενοποιημένες ζημίες 66.000 ευρώ.

Η κατάσταση των εταιρειών είναι ανησυχητική, ενώ οι ισολογισμοί προκαλούν πολλές εκπλήξεις. Για παράδειγμα, ο κύκλος εργασιών του Πήγασου ανέρχεται πλέον σε 313.000 ευρώ! Ο λόγος είναι η απόσχιση του
κλάδου έκδοσης των εφημερίδων στην Εκδόσεις Έθνος (πρώην Ρόδον ΑΕ).

Επίσης, παρότι η εταιρεία έλαβε 21 εκατ. ευρώ από την πώληση του 70% του «Θέματος» σε Αναστασιάδη και Καραμήτσο (με δάνειο της Πειραιώς), τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται μόλις σε 4,8 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια
αυξήθηκαν κατά περίπου 10 εκατ. ευρώ, στα 133 εκατ. ευρώ. Το Mega διατήρησε σε χαμηλό επίπεδο τις ζημίες του, σε 4 εκατ. ευρώ, αφού ο κύριος όγκος τους των 27 εκατ. ευρώ εμφανίζεται στη θυγατρική του, την Τήλετυπος Κύπρου. Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε στα 112 εκατ. ευρώ από 139 εκατ. ευρώ το 2009. Ο ΔΟΛ έχασε κι άλλη από τη δύναμή του, έχοντας ζημίες 21 εκατ. ευρώ, τζίρο 103 εκατ. ευρώ και ίδια κεφάλαια επίσης 103 εκατ. ευρώ. Η Καθημερινή έχει κύκλο εργασιών ύψους 69 εκατ. ευρώ και ζημίες 7 εκατ. ευρώ, με ίδια κεφάλαια 84 εκατ. ευρώ. Η Χ. Κ. Τεγόπουλος
έχει ζημίες περίπου στο 1/3 του τζίρου της. Δηλαδή, ο κύκλος εργασιών της ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και οι ζημίες σε 26 εκατ. ευρώ. Οι Αττικές Εκδόσεις έχουν τζίρο 17 εκατ. ευρώ, χάνοντας 5 εκατ. ευρώ, με ζημίες μόλις 332.000 ευρώ. Η Ναυτεμπορική χάνει κι εκείνη έδαφος, με ζημίες ύψους 1,3 εκατ. ευρώ και τζίρο 14 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι Τεχνικές
Εκδόσεις έχουν τζίρο 6 εκατ. ευρώ και ζημίες 672.000 ευρώ.

Πηγή:Το Παρόν