Υπάρχουν εξελίξεις με τον υποψήφιο επενδυτή στο ΑΛΤΕΡ ; Συστάθηκε νέα διοίκηση

Διαβάστε ποιοί είναι!

Κάτι οι δηλώσεις του Νίκου Χατζηνικολάου ότι θα περιμένει το ΑΛΤΕΡ, κάτι  η ανακοίνωση στο επίσημο twitter του καναλιού περί εγκατάστασης νέας διοίκησης, έφεραν μερικά χαμόγελα αισιοδοξίας στον ταλαιπωρημένο σταθμό. Όλα αυτά σε συνδυασμό με το -φημολογούμενο εδώ και καιρό- ενδιαφέρον του εφοπλιστή, Βαγγέλη Μαρινάκη για την συμμετοχή του στο ΑΛΤΕΡ, δίνουν την εντύπωση ότι κάτι πάει να αλλάξει.

Ακόμα δεν έχει φανεί, αν αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να καρποφορήσει, πάντως πληροφορίες αναφέρουν πως η εμπλοκή του εν λόγω επιχειρηματία δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο για το ΑΛΤΕΡ. Η προσωρινή διοίκηση, την οποία αποκάλυψε το ZAPPIT, έδωσε στους εργαζόμενους προθεσμία που λήγει απόψε το βράδυ (Πέμπτη), προκειμένου να απομακρυνθούν από το κοντρόλ του σταθμού, ούτως ώστε να ξεκινήσει η μετάδοση κάποιου προγράμματος , αίτημα που αναμένεται να απορρίψουν.

Η απόφαση για τη νέα διοίκηση

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η απόφαση εκδόθηκε έπειτα από τη σχετική από 11-1-2012 και αριθμό κατάθεσης δικογράφου 182/2012 αιτήσεως των μετόχων της εταιρείας Γεωργίου Κουρή, Ανδρέα Κουρή, “ΠΡΕΣ ΕΛΛΑΣ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε.” και “LOVE RADIO BROADCASTING A.E.” προς το σκοπό του δικαστικού διορισμού προσωρινής διοικήσης σε αυτή,

Η θητεία της προσωρινής διοίκησης λήγει στις 8-2-2012, οπότε και θα εκδικαστεί η ως άνω αίτηση.

Τα μέλη της διοίκησης είναι τα εξής:

1. Ευστάθιος Γκότσης, Πρόεδρος Δ.Σ.
2. Παναγιώτης Κωνσταντινόπουλος μέλος Δ.Σ.
3. Γεράσιμος Τζαννετάτος, μέλος Δ.Σ.
4. Γεώργιος Τσιρογιάννης, μέλος Δ.Σ.
5. Λάμπρος Παπαγεωργίου, μέλος Δ.Σ.

Ως εκ τούτου και κατόπιν της παραιτήσεως του κ. Κωνσταντίνου Γιαννίκου και της παύσης των σχετικών καθηκόντων του από Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, καθήκοντα εκπροσώπησης της εταιρείας με θητεία έως την 8-2-2012, ασκεί ο κ. Ευστάθιος Γκότσης, δυνάμει της ως άνω προσωρινής διαταγής και του με ημερομηνία 17-1-2012 Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.

Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση, δυνάμει της με αριθμό 861/2011 απόφασης του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και των διατάξεων που διαλαμβάνονται σε αυτήν σε σχέση με τη διάρκεια της διαδικασίας συνδιαλλαγής της εταιρείας, απαγορεύεται οιοδήποτε μέτρο ατομικής ή συλλογικής αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της εταιρείας και ομοίως η λήψη ασφαλιστικών μέτρων και η χορήγηση προσωρινής διαταγής σε βάρος αυτής, μέχρι την έκδοση δικαστικής απόφασης που είτε θα επικυρώνει ή μη τη συμφωνία μεταξύ της εταιρείας και των πιστωτών της (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3588/2007), είτε θα κηρύσσει τη λύση της διαδικασίας συνδιαλλαγής (άρθρο 101 παρ. 3 Ν. 3588/2007).

Σε συμφωνία με τα ανωτέρω και η με αριθμό 1002/2011 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διορίστηκε νέος μεσολαβητής, προβλέπει την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας μεσολάβησης εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών, η οποία (δημοσίευση) έλαβε χώρα την 9-12-2011 στο με αριθμό φύλλου 9385 τεύχος του ως άνω δελτίου.

Ως εκ τούτου επισημαίνεται ότι η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται σε καθεστώς συνδιαλλαγής και απαγορεύεται ακολούθως η λήψη οιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος της, γεγονός που θα επιτρέψει την ακώλυτη ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας και την επίτευξη συμφωνίας ανάμεσα στην εταιρεία και στους πιστωτές αυτής.

Προς το σκοπό αυτό η εταιρεία επιθυμεί να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ότι δυνάμει της με στοιχεία 745574944/2012 επιστολής – αίτησης του μεσολαβητή, έχουν κληθεί οι εμπλεκόμενοι φορείς και πιστωτές, οι τράπεζες και τα σωματεία των εργαζομένων της εταιρείας να καταθέσουν τις απαιτήσεις τους και τις θέσεις τους επί της διαδικασίας συνδιαλλαγής.

Διαβάστε ακόμα:

Μήνυμα πως κάτι αλλάζει στο ΑΛΤΕΡ;

Εξέλιξη! Τι δήλωσε ο Ν. Χατζηνικολάου για την επιστροφή του στην τηλεόραση;